Juridisch Comité

Parket

Het Parket wordt toevertrouwd aan een door de Raad van Bestuur aangestelde Procureur, hetzelfde geldt voor zijn eventuele adjuncten. Zaken worden bij de Procureur aanhangig gemaakt door de officiële verslagen ondertekend door de Scheidsrechters, door de klachten ingediend door de Raad van Bestuur, door de Aangesloten Clubs of leden van de Bond aangaande strafbare feiten. Bovendien kan hij van ambtswege elke overtreding vervolgen waarvan hij in kennis is gesteld.

Leden van het Parket:

  • Diederik Bruggink (procureur)
  • Muriel Dal (procureur)

Controlecomité

Het Controlecomité onderzoekt en beoordeelt alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veldhockeywedstrijden, georganiseerd door of met de medewerking van de Bond, en met de organisatie en alle reglementaire bepalingen ervan.

LEDEN VAN HET (OUTDOOR) CONTROLECOMITÉ

Voorzitter: Patrick Coppieters ’t Wallant
Leden: Alexandre Lemmens, Gabriel Ghyselen, Stephane Vandenbossche, Donatienne Schots.

LEDEN VAN HET (INDOOR) CONTROLECOMITÉ

Voorzitter: Léon-Philippe Schouller
Leden: Baudouin Dubois, Dominique Decleer, Laurine Delforge, Olivier Mayens.

Beroepscomité

Het Beroepscomité behandelt in hoger beroep de beslissingen van het Controlecomité en van het Controlecomité Indoor Hockey. Zijn beslissingen zijn definitief en in laatste instantie.

LEDEN VAN HET BEROEPSCOMITÉ

Voorzitter: Griet Verfaillie
Leden: Jean-Claude Leclef, Nikhil-James Fobe, Stanislas Le Paige.