Hockey Kompas Duurzaamheid

INLEIDING

Duurzame ontwikkeling is veel meer dan een hippe term en ook meer dan het milieu alleen. Het gaat om de vijf P’s waarmee we ons ontwikkelen naar een betere toekomst voor de mens en haar leefwereld: People, Planet, Prosperity, Partnerships & Peace.

WAT BETEKENT DUURZAAMHEID VOOR DE VHL/HOCKEYCLUB?

De Vlaamse Hockey Liga wil de komende jaren inzetten op duurzaamheid. De doelstelling is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s staat voor Sustainable Development Goals of duurzaamheidsdoelstellingen) in haar werking en die van de hockeyclubs te verankeren. Dat zijn doelstellingen op het vlak van onder meer klimaat, duurzame energie, gendergelijkheid en gezondheid die in 2015 werden goedgekeurd door alle 193 leden van de VN en tegen 2030 bereikt moeten worden.

HET BELANG VAN EEN HOCKEY KOMPAS DUURZAAMHEID

Als één van de snelst groeiende sportfederaties van Vlaanderen willen we op vlak van duurzaamheid een voorbeeldrol opnemen gezien de vele duurzaamheidsuitdagingen waarmee we geconfronteerd gaan worden de komende jaren. Alleen al voor wat betreft infrastructuur liggen er veel uitdagingen te wachten waaronder de verduurzaming van sportaccommodaties, milieuvriendelijk veldbeheer en verduurzaming van watergebruik. Er is nu reeds onderzoek lopende voor de aanpassing van de hockeyvelden. Zullen we in de toekomst terug spelen op droge hockeyvelden in plaats van watervelden? Welke impact gaat dit hebben op de hockeysport (ander spel,…), op de uitrusting (schoenen, bescherming,…) of op de materialen (andere bal,…).

Maar ook over andere thema’s moeten we nadenken/nagaan welke de impact van de hockeygemeenschap kan zijn. Daarom het belang van de uitwerking van het Hockey Kompas Duurzaamheid voor zowel de VHL als voor haar clubs.

Het hockeykompas moet immers de hockeysport inspireren inzake duurzaamheidsacties (huidige acties finetunen en nieuwe acties initiëren). Het kompas moet een motivatie zijn voor alle clubs om op eigen tempo in te zetten op duurzaamheid. In lijn met het kompas werken we een (SDG Sustainable Development Goals) menukaart uit voor de hockeysport. Hockeyclubs kunnen op die manier inspiratie opdoen van acties en projecten die ze kunnen opstarten. Acties worden aangevuld door de hockeyclubs – waardoor het een ‘levend’ kompas en menukaart zal worden. Daarbij kunnen hockeyclubs het kompas gebruiken voor interne en externe communicatie.

DUURZAAMHEIDSSCAN

Een duurzaamheidsscan levert heel wat strategische informatie op die ons toelaat onze inspanningen te focussen op de zaken die er toe doen binnen het kader van een duurzame ontwikkeling. De Vlaamse Hockey Liga wil immers starten vanuit een correct beeld van wat er speelt bij de clubs rond het thema duurzaamheid. Waar kunnen ze impact maken en gaat dit al goed? Welke thema’s zijn nog moeilijk om positieve impact te creëren? En hoe kan de VHL hierbij de clubs ondersteunen.

Voor deze scan werden dus alle hockeyclubs ondervraagd aan de hand van een online bevraging.

Volgende bevindingen kwamen naar voor.

Opvallend is dat de hoogst scorende thema’s allemaal vallen onder de pijler People en Partnerships, wanneer we de 5 P’s (of 5 pijlers) van de duurzame doelstellingen (onderstaande figuur) bekijken. De thema’s die het slechtst score vallen onder Planet en People. Een hockeyclub is een plaats waar mensen samenkomen om te sporten. Voor vele is het een hobby waarin ze zichzelf kunnen zijn. Daarom is het niet vreemd dat de clubs het meest inzetten op thema’s gelinkt aan People.

Thema’s rond Planet zijn minder direct voelbaar in de werking, zoals de tevredenheid en het aantal leden. Ook wordt de impact van de club op deze Planet thema’s lager ingeschat.

Extra ondersteuning vanuit de Vlaamse Hockey Liga is hiervoor aangewezen en hier zullen we de komende jaren extra op inzetten met extra steun van Sport Vlaanderen!