Antidoping

De belangrijkste pijler in het Antidopingdecreet, is dopingbestrijding.

  • De wetgeving omtrent dopinggebruik is verschillend voor elitesporters en andere sporters. Zo wordt in het Antidopingdecreetdecreet bepaald dat elke sportfederatie voor haar elitesporters een disciplinair orgaan moet oprichten dat de dopinggebruiker kan sanctioneren volgens de uniforme regels van het WADA (Wereld Anti Dopingagentschap). De VHL heeft ervoor geopteerd om samen met de Vlaamse sportfederatie (VSF) en vele andere sportfederaties, lid te worden van het Vlaams Sport Tribunaal (VST). Buiten doping behandelt het Vlaamse Sporttribunaal ook cases inzake grensoverschrijdend gedrag.
  • Indien je om medische redenen toch een geneesmiddel moet gebruiken waarin een stof verwerkt zit die op de dopinglijst staat, kan of moet je een Toestemming Therapeutische Noodzaak (TTN) aanvragen (formulier). De procedure hiervoor vind je hier.
  • Als we het over sporters hebben, dan maken we een onderscheid tussen de rechten en plichten van elitesporters en de rechten en plichten van breedtesporters. Hoewel ze onder dezelfde antidopingregels vallen, zijn er in de toepassing ervan enkele verschillen.
  • Als minderjarige heb je in de sport een beschermd statuut. Dat wil echter niet zeggen dat je je niet aan dezelfde regels moet houden. In de antidopingwetgeving wordt de bescherming als minderjarige voornamelijk vertaald in lichtere bestraffingen bij inbreuken of in mogelijk verminderde aansprakelijkheid bij de beoordeling ervan. Bovendien heb je als minderjarige sowieso het recht om je bij de dopingcontrole te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).

Hoe kan ik onbewust dopinggebruik vermijden?

Wilt u meer weten over een dopingvrije sportbeoefening, dan kan u steeds volgende brochures raadplegen:

Ook is er de Play True Quiz van WADA die je hier kan spelen.

Daarnaast heeft het WADA een Anti-Doping eLearning Platform (ADeL) gelanceerd om het bewustzijn rond anti-doping te vergroten: https://adel.wada-ama.org

Iedereen kan zich registreren om de cursussen te volgen afhankelijk van zijn/haar rol: atleten maar ook coaches, sponsors, makelaars, ouders en vele anderen. Na het volmaken van de cursussen bekom je een certificaat. Voor wie meer wil weten alvorens het platform te gebruiken werd er ook een webinar gehouden om dit nieuwe platform te introduceren. 

Deze webinar is beschikbaar op Youtube:

WADA stelt ook 3 leaflets ter beschikking met beknopte info die aan bod komt in een van de cursussen.

Ter info

Wijziging dopingreglementering voor minderjarige sporters

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook minderjarige sporters in Vlaanderen een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) moeten aanvragen als ze bij een dopingtest het gebruik van een geneesmiddel met stoffen op de dopinglijst moeten rechtvaardigen. In het verleden volstond het dat een minderjarige breedtesporter in dat geval een doktersattest toonde tijdens een dopingcontrole maar die uitzondering valt weg.

Indien u nog meer info wenst omtrent doping, kan u deze steeds terugvinden op  de dopinglijn.

Nog vragen, contacteer ons: cindy.vanduffel@hockey.be