Instanties belast met het beheer van de licenties

LICENTIEMANAGER - DNF SPORTPRAKTIJK

De Licentiemanager is bevoegd voor het :

  • Verschaffen van uitleg aan de clubs over de te verstrekken gegevens in het Aanvraagformulier voor de Licentie;
  • Bijhouden van een Licentiedossier voor elke club die een Licentie aanvraagt;
  • Controleren van de volledigheid en duidelijkheid van het Licentiedossier van de clubs;
  • Aansporen van de clubs om hun Licentiedossier indien nodig aan te vullen of te verduidelijken;
  • Opmaken van een verslag voor de Licentiecommissie en het formuleren van een advies over het al dan niet verlenen van een Licentie;
  • Zetelen in de Licentiecommissie om er verslag uit te brengen en eventuele vragen te beantwoorden, echter zonder deel te nemen aan de beraadslagingen van deze commissie;
  • Toezien op de naleving van eventuele voorwaarden die aan een club worden opgelegd bij het verlenen van een Licentie.

LICENTIECOMMISSIE

De Licentiecommissie is verantwoordelijk voor het verlenen aan de clubs van een Licentie om deel te nemen aan de Eredivisie kampioenschappen.

Klik op de onderstaande knop om te weten te komen wie de leden van de Licentiecommissie zijn.