Workshops hockey rules

Dit zijn workshops waarin de spelregels worden geanalyseerd.

De sessies worden over het algemeen georganiseerd als onderdeel van de Tournées Arbitrales, competitiestartmeetings voor scheidsrechters of andere scheidsrechteravonden. We maken meestal gebruik van videobeelden (gefilmde spelfases) om de kennis van de spelregels en hoe ze toe te passen te versterken.

Deze workshops zijn ook uitwisselingsmomenten waar veel vragen worden gesteld en waar vaak wordt gediscussieerd over de interpretatie van regels en overtredingen.