Ethische commissie

De ethische commissie werd in 2018 opgericht. De Ethische Commissie waakt over het ethisch klimaat en stimuleert dit op een positieve manier. Het is belangrijk om enerzijds na te gaan welke ethische thema’s er leven binnen de federatie (SGG, pesten, discriminatie, G-sport, holebi’s, fysiek en psychisch geweld…) en anderzijds hoe bepaalde deelaspecten (onthaalbeleid, communicatie, aanwerving en begeleiding van trainers…) van de werking meer aandacht aan ethisch sporten kunnen geven.

Samenstelling Ethische Commissie:

  • Jacques LECHAT – Lid
  • Elisabeth COORNAERT – Lid
  • Edo KÖHLINGER – Lid
  • Johan ROGIERS – Lid
  • Cindy VANDUFFEL – Lid

Contact