Jeugdsportfonds

Jeugsportproject 2023

Een goed gestructureerde en kwaliteitsvolle jeugdwerking is noodzakelijk voor de toekomst en de groei van de hockeysport in Vlaanderen.

Wij zijn dan ook enorm verheugd dat ons jeugdsportdossier voor 2023 (ingediend op 1/11/2022) terug door Sport Vlaanderen werd goedgekeurd. Extra subsidies die (in tegenstelling tot alle andere subsidies zoals personeelssubsidies, werkingssubsidies en topsportsubsidies) volledig de clubs toekomen!

Met dit Jeugdsportfonds wil de Vlaamse Hockey Liga al haar jeugdclubs actief stimuleren om kwaliteitsverhogend te werken. Finaal is het onze doelstelling om elke jeugdige hockeyer, ongeacht geslacht, kleur of sporttechnisch niveau, de kans te bieden een hockeyopleiding te volgen waarbij de kwaliteit van de opleiding, speelgelegenheid en fair play centraal staan. Concreet wil de VHL met dit Jeugdsportproject volgende doelstellingen bereiken:

 • groei van het aantal jeugdleden en groei van het aantal jeugdploegen in competitie, met telkens bijzondere aandacht voor de aanwerving van meisjes;
 • het verhogen van de kwaliteit binnen de clubs (sporttechnische en bestuurlijke opleidingen en bijscholingen in functie van de jeugdwerking, alsook het opleiden van jeugdscheidsrechters);
 • aandacht voor Ethisch Verantwoord Sporten.

Clubs die wensen deel te nemen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • aangesloten zijn bij de VHL en een actieve jeugdwerking hebben (trainersrooster, …);
 • alle jeugdleden (ook de recreatieve leden) ingeschreven hebben in de VHL;
 • de financiële verplichtingen hebben vervuld ten opzichte van de VHL;
 • de opleidingsquota behaald hebben in 2022 (niet van toepassing voor clubs opgericht na 1/1/2020). Dit wil zeggen dat er per 40 jeugdleden 1 Initiator Hockey aanwezig moest zijn op 31/12/2022;
 • in Sportlink een Opleidingsverantwoordelijke (OV) en een Technisch Manager Jeugd (TMJ) aangeduid hebben;
 • aanwezigheid CUC op CUC-meeting (in 2022).

Binnen het Jeugdsportfonds willen wij in 2023 opnieuw inzetten op drie belangrijke pijlers:

 1. de groei van onze sport (ledengroei en groei in aantal ploegen in competitieverband) met aandacht voor meisjeshockey, omwille van de unieke positie in het sportaanbod: een outdoor ploegsport. De groei van onze sport tot dusver is vooral te danken aan de groei bij de meisjes. We moeten de clubs dus blijven aanmoedigen deze doelgroep aan te spreken naar het voorbeeld van hockeyland bij uitstek Nederland (2 x zoveel meisjes als jongens);
 2. verhoging van de kwaliteit van de jeugdwerking door:
  1. verhoging van het aantal gediplomeerde trainers;
  2. verhoging van het aantal gediplomeerde scheidsrechters;
  3. Hockey Academy.
 1. ethisch verantwoord sporten met specifieke aandacht voor:
  1. Ethiek en Fair Play;
  2. G-hockey en kansengroepen

Indien er nog verdere vragen zijn omtrent Jeugdsportfonds, kan u steeds contact opnemen met Cindy Vanduffel: cindy.vanduffel@hockey.be