Juridisch Comité

Federaal Parket

Het Federaal Parket wordt toevertrouwd aan een door de Raad van Bestuur aangestelde Procureur, hetzelfde geldt voor zijn eventuele adjuncten. Zaken worden bij de Procureur aanhangig gemaakt door de officiële verslagen ondertekend door de Scheidsrechters, door de klachten ingediend door de Raad van Bestuur, door de Aangesloten Clubs of leden van de Bond aangaande strafbare feiten. Bovendien kan hij van ambtswege elke overtreding vervolgen waarvan hij in kennis is gesteld.

Leden van het Federaal Parket:

 • Christine Danhaive (procureur)
 • Charles Albert Van Hellepute (procureur)
 • Diederik Bruggink (procureur)
 • Muriel Dal (procureur)
 • Benoit Wolter (procureur)

Controlecomité

Het Controlecomité onderzoekt en beoordeelt alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hockeywedstrijden, georganiseerd door of met de medewerking van de Bond, en met de organisatie en alle reglementaire bepalingen ervan.

Leden van het (outdoor) Controlecomité:

 • Voorzitter: Patrick Coppieters ’t Wallant
 • Leden: Alexandre Lemmens, France Rolland, Gabriel Ghyselen, Jean-Christophe Capelle, Laura André, Stephane Vandenbossche, Thierry Geurts, Jean-Christophe Brouwers, Donatienne Schots.

Leden van het (indoor) Controlecomité:

 • Voorzitter: Léon-Philippe Schouller
 • Leden: Baudouin Dubois, Dominique Decleer, Frédéric Steens, Jean-Christophe Brouwers, Jonathan Leveque, Laurine Delforge, Olivier Mayens, Patrick Lepoivre.

Beroepscomité

Het Beroepscomité behandelt in hoger beroep de beslissingen van het Controlecomité en van het Controlecomité Indoor Hockey. Zijn beslissingen zijn definitief en in laatste instantie.

Leden van het Beroepscomité:

 • Co-Voorzitters: Griet Verfaillie, Jean-François Feller.
 • Leden: Danni Kerremans, Jan Seghers, Jean-Claude Leclef, Jean-Michel Legros, Nikhil-James Fobe, Sophie Turine, Stanislas Le Paige, Tamara Bielyszew, Yves van Geirt.

Vonnissen: Beroepscomité

2023-2024 Dossier 4. Mess Belgian League Nat1 OLDC1-LARA1 – 03.09.2023 2022-2023 Dossier 4. Mess Honneur LEUV1-DARI1 – 04.09.2022 Dossier 24. 45+ Nat 2B – OMBR2-ISCA1 – 2.10.2022 2021-2022 Dossier 7.

Lees meer »