Coach Academy

De Coach Academy van de Vlaamse Hockey Liga organiseert opleidingen en bijscholingen van hockeytrainers en -coaches in Vlaanderen.

In samenwerking met de Vlaamse Trainersschool streeft de Coach Academy ernaar om, meer trainers en coaches beter op te leiden. Onze doelstelling, die we samen met de clubs willen realiseren, is dan ook om tegen eind 2024 ervoor te zorgen dat elke jeugdspeler getraind wordt door een gediplomeerde trainer. Daarnaast organiseert de Coach Academy ook jaarlijks verschillende bijscholingen rond een diverse waaier aan onderwerpen. Voor trainers en coaches die graag op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen biedt ze ook een eigen Community aan.

Opleidingsstructuur

Onderstaande visual toont de opleidingsstructuur van de Coach Academy-opleidingen in samenwerking met VTS. In totaal zijn er 6 verschillende niveaus, verspreid over 2 grote contexten waarbinnen een trainer-coach actief is:

  • Langs de linkerkant vind je de ‘Participatie’-context: je rol als trainer-coach is om je sporters binnen hockey te initiëren en hen zo positieve ervaringen bij te brengen. Plezier en (levenslange) sportdeelname staan centraal;
  • Langs de rechterkant vind je de ‘Prestatie’-context: hierbij moet je als trainer-coach sporters op voortdurende basis ontwikkelen in functie van het verbeteren van de sportprestatie. Via een gerichte trainingsplanning dienen competitieve ontwikkelings-en prestatiedoelen nagestreefd te worden.

Belangrijk: deze afbakening is geen strikte opdeling maar eerder een continuüm met een zekere overlap.

Meer weten over de nieuwe opleidingsstructuur? Bekijk dan zeker dit kort filmpje.

Klik op

Opleidingsvisie

Naast het opleiden en bijscholen van trainers en coaches is ook het sportief ondersteunen en omkaderen van onze VHL-clubs een belangrijke doelstelling. Dit doen we aan de hand van een duidelijke opleidingsvisie, met een concreet opleidingsplan genaamd Hockey 4 Life en gekoppelde oefenstof (Multi SkillZ for Hockey)

Meer weten over de Opleidingsvisie?

Contact