Multi SkillZ® for Hockey

Hockey vraagt teamtactics, basics en individuele skills. Voor dit laatste is een goede basismotoriek noodzakelijk. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Hockey Liga in samenwerking met C2C Multi SkillZ® For Hockey (MSFH).

Multi SkillZ® For Hockey vormt de psychomotorische vaardigheden van de spelers van je team, de elementaire bouwstenen van hun hockey vaardigheid.

Multi SkillZ® For Hockey is een unieke trainerstool die je coacht door de veelheid van progressieve oefenstof met tips van experten. Zo leer je hoe je spelers kijkgedrag, actiedenken en spelgerichte vaardigheden bijbrengt. Geen louter technisch drillen. Je stimuleert het waarnemingsvermogen en “decision making “.

Videodatabase als trainerstool

Het MSFH platform bevat een videodatabase met inspirerende en kwalitatieve oefenstof. De videoclips bevatten bovendien nuttige coaching-tips zodat je de spel- en oefenvormen met gerichte focus kan inzetten. Meer dan 200 vormen maken je spelers daarmee fitter, vaardiger, beweeglijker, sneller en slimmer.

De video’s zijn handig ingedeeld per leeftijdscategorie: U6/U8/U10 en U12

Elke video telt 4 progressieve variaties waardoor je kan differentiëren voor ieders niveau.

Coaching tips en keypoints op beeld in tekst en symbolen.

Multi SkillZ® for Hockey opleidingen

De Vlaamse Hockey Liga organiseert vanaf het voorjaar 2021 terug opleidingen MSFH en dit voor al de kleuren. Tijdens deze opleiding komt de MSFH filosofie en de leerlijnen aan bod en worden deze in de praktijk gebracht voor trainingen bij 4 tot 7-jarigen (Rood en Blauw) en 8 tot 12 jarigen (Oranje en Groen). De kostprijs voor deze opleiding bedraagt €25 en is inclusief een full MSFH-toegang, waarmee je toegang krijgt tot alle oefeningen op het platform.

Leden van de Vlaamse Hockey Liga, die de opleiding gevolgd hebben, kunnen dus GRATIS  gebruik maken van het MSFH-platform.

Ben je geen lid van de Vlaamse Hockey Liga, neem dan contact op met cindy.vanduffel@hockey.be voor verdere info.

Activeer je lidmaatschap (nadat je login hebt ontvangen!)

In 3 stappen toegang:

  1. Klik hier en geef je persoonlijke activatiecode in;
  2. Duid aan of je al wel of nog geen C2C-account hebt aangemaakt en klik op Code Activeren;
  3. C2C-account heb je nodig om in te loggen op het platform. Heb je reeds een C2C-account?
    1. Nee, je komt op de registratiepagina: Maak account aan (met je emailadres waarmee je later zal inloggen);
    2. Ja, je komt op de inlogpagina: Meld je aan.

Ga akkoord met de voorwaarden (lees ze na en klik vinkje aan) + Activeer je toegang.

Je lidmaatschap werd geactiveerd = je hebt toegang onder ‘Mijn programma’s’.

Belangrijk! Log steeds uit = (AFMELDEN) aan het eind van je sessie + geef je account niet door!

Voorwaarden – Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van je Multi SkillZ leerprogramma? Onze Voorwaarden zijn bedoeld om je goed te informeren en onrechtmatig gebruik te vermijden. Akkoord gaan met deze Voorwaarden is juridisch bindend, we raden je aan deze door te lezen.

Bij aanmaak van je C2C-id ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en ons Privacy-beleid.

Bij activatie van je lidmaatschap ga je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van het programma.

Hou je aan de gedragscode en afspraken zoals beschreven in de Voorwaarden.

Je toegang is strikt persoonlijk. Je opleidingscertificaat is op jouw naam en gekoppeld aan je C2C-Id. Zorg dat je inloggegevens vertrouwelijk blijven en je steeds uitlogt na gebruik.

Geef je account aan niemand door.

Probeer op geen enkele manier de informatie op de website te kopiëren, onrechtmatig te downloaden of gebruiken.

Meer info?

Voor vragen kan je terecht bij de Vlaamse Hockey Liga: