Masterplan arbitrage

Het Masterplan Arbitrage is een actieplan gebaseerd op vijf thema’s die een reeks ideeën en projecten samenbrengen om de nieuwe uitdagingen voor arbitrage aan te gaan.

Onderstaande tabel is verre van exhaustief of in steen gebeiteld. Hij bevat lopende en toekomstige projecten en zal in de loop van de komende seizoenen geleidelijk worden uitgebreid met andere initiatieven.

De Officials Division staat tot uw beschikking voor alle verdere informatie die u nodig heeft over het Masterplan, en hoort graag alle suggesties of ideeën die u heeft om de ontwikkeling van de scheidsrechters en de verbetering van het scheidsrechtersklimaat te ondersteunen.

Lopende projecten

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
90%
90%
90%
90%
10%
10%
10%
10%