Klimaat

Respect en fairplay zijn de onwrikbare fundamenten van onze sport.  Hockey moet gespeeld worden volgens de regels en met respect voor anderen.

Gezien het huidige klimaat, dat langzaam maar zeker achteruit gaat, komt de Federatie met een ambitieus Fairplay Plan. Het doel ervan is om alle betrokkenen in de hockeygemeenschap ervan bewust te maken dat ieder van hen medeverantwoordelijk is voor het behoud van deze waarden in onze sport. De eerste stap van het plan is de organisatie van de Fairplay Staten-Generaal. Dit zijn gezamenlijke brainstormsessies met de clubs, waarin de gedeelde waarden en de gedragscodes voor iedereen die betrokken is bij onze sport opnieuw zullen gedefinieerd en geformaliseerd worden.  

De arbitrage zal uiteraard een belangrijke rol krijgen in dit Fairplay Plan, met projecten om mensen bewust te maken van de noodzaak om de scheidsrechter te respecteren, ongeacht de sportieve inzet. Maar de officials zelf hebben ook een rol te spelen en verantwoordelijkheden te nemen in het handhaven van deze waarden. Er zal ook een gedragscode worden geformaliseerd voor scheidsrechters en MO’s en er zullen initiatieven worden genomen om deze te promoten.