Opleidingen

De Federatie heeft al een aantal initiatieven genomen om het opleidingstraject van de officials te verbeteren. De statuten van Club Umpire (CU) en Club Umpire Coach (CUC) werden enkele jaren geleden gecreëerd en zijn nu goed ingeburgerd in de overgrote meerderheid van de clubs.

Andere ideeën in het kader van de opleidingen zullen binnenkort worden geïmplementeerd:

  • Implementatie van een duidelijke en transparante visualisatie van het opleidingstraject voor scheidsrechters:
    • vanaf Accompagnateur bij de U7 tot Nationaal Scheidsrechter in Ere
    • maakt het gemakkelijker om een carrièrepad uit te stippelen en zijn ontwikkelingswensen als scheidsrechter beter te realiseren
  • Organisatie van specifieke workshops
  • Creatie van een Spelregels Mediatheek
  • Begeleidingstraject van jonge scheidsrechters