Communicatie

Het centrale thema is ongetwijfeld de communicatie. Deze is essentieel willen we het hoofd bieden aan de verschillende uitdagingen waar de arbitragewereld momenteel mee geconfronteerd wordt.

Interne communicatie

Dit heeft betrekking op de uitwisselingen tussen de Officials Division en de officials (Nationale Scheidsrechters, Club Umpires, Match Officials). Er werden verschillende projecten ontwikkeld om de kwaliteit van deze interne communicatie te verbeteren:

Externe communicatie

De externe communicatie heeft als doel om de visibiliteit van de scheidsrechters sterk te vergroten en hun imago te verbeteren. Projecten op dit gebied hebben als doel om de arbitrage zichtbaarder te maken, scheidsrechters uit de anonimiteit te halen en officials een meer erkende en gerespecteerde status te geven.