Club Manager Academy

Da Club Manager Academy van de Vlaamse Hockey Liga organiseert bijscholingen en begeleidingstrajecten voor clubbestuurders in Vlaanderen waarbij de focus ligt op praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning waarbij “best practices” centraal staan.

In samenwerking met Dynamo streeft de Club Manager Academy ernaar om clubbestuurders beter te begeleiden, op te leiden en te omkaderen. Onze doelstelling die we samen met de clubs willen realiseren is om meer kennis en expertise op te bouwen op alle vlakken, nodig voor een kwalitatief dagelijks clubbeheer. Om dit te bewerkstelligen ontwikkelen we een kwalitatief hoogstaand programma, toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen.

  • Kwalitatief: workshops en begeleidingstraject gegeven door experten in hun domein met oog voor implementatie en nazorg;
  • Toegankelijk: online platform toegankelijk voor iedereen, gebruik van digitale omgeving, organisatie van workshops in functie van de noden en doelgroep, op verschillende locaties en tijdstippen;
  • Aantrekkelijk: een uniek online-platform, het ter beschikking stellen van simpele en efficiënte tools, kwalitatieve en aantrekkelijke presentaties en syllabi.

Structuur

Het programma bestaat uit 3 initiatieven die de clubs ondersteuning kunnen bieden:

De organisatie van een online-platform voor het raadplegen van standaard documenten en een inventaris van “best practices” voorbeelden
De organisatie van workshops (en bij uitbreiding congressen/Hockey Academy Days) rond belangrijke thema’s
Trajectbegeleiding gedurende een langere periode (1 jaar) rond thema’s als vrijwilligersbeleid, ethiek, enz …

Klik op

Opleidingsvisie

De visie is om clubbestuurders optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij het dagelijkse beheer van hun club. De kennis van de bestuurlijke omkadering binnen de clubs is op lange termijn cruciaal voor de groei van de clubs. De Vlaamse Hockey Liga is zich daar degelijk van bewust en creëerde daarom de Club Manager Academy.

Voordelen voor de clubbestuurder

  • Meer kennis en expertise en dit op alle vlakken van het dagelijks clubbeheer;
  • Club ontwikkelt een positief imago;
  • Verhoogde subsidies vanuit de VHL, gemeente,…

Onze diensten