Uitschrijving

Dit is de procedure die moet worden gevolgd voor uitschrijving.

Uitschrijving tussen 1 juni en 30 juni

Er zijn twee mogelijke scenario’s:

  • Een lid dat haar/zijn club wil verlaten en de club waarvoor zij/hij het volgende seizoen wil spelen al kent, kan haar/zijn nieuwe club vragen om de transfer direct in Sportlink Club aan te maken. Indien dit verzoek tussen 1 en 30 juni wordt gedaan, wordt de transfer automatisch van kracht op 1 juli.

In dit geval is een aangetekende brief niet meer nodig!

De speelster/speler en de clubs kunnen de transfer in Sportlink volgen. Ga naar de App via Instellingen -> Mijn overschrijvingen

  • Een lid dat haar/zijn club wil verlaten, maar nog geen beslissing heeft genomen over haar/zijn toekomstige club, of die de hockeywereld wil verlaten EN er zeker van wil zijn dat de club haar/hem zal laten gaan, moet op straffe van nietigheid, de algemeen directeur van haar/zijn liga EN haar/zijn huidige club (formulier hieronder beschikbaar) per aangetekende brief op de hoogte stellen.

Formulieren die per e-mail, reguliere post of aangetekende post, maar buiten deze periode worden ontvangen, worden niet door de Bond verwerkt.

Uitschrijving tussen 1 juli en 30 september

Een lid dat haar/zijn club wil verlaten, kan haar/zijn nieuwe club vragen om de transfer rechtstreeks in Sportlink Club aan te maken, maar zal de goedkeuring van haar/zijn huidige club nodig hebben om dit te kunnen doen.

Uitschrijving tussen 1 oktober en 31 mei

Het is dezelfde procedure als voor de periode van 1/7 tot 30/9, MAAR het lidgeld zal verschuldigd blijven!