Leeftijdsgrenzen

In 2014 werd er een hervorming van de jeugdcompetitie doorgevoerd waarbij de leeftijdscategorieën werden aangepast bij de jongste jeugd (tot U12) waardoor ze nu, per geboortejaar worden ingedeeld en niet meer per 2 jaar. Dit met het oog op een competitie op ieders niveau met gelijkwaardige teams. Zo spelen we sinds dien bij de jongste jeugd in volgende categorieën: U7-U8-U9-U10-U11-U12. We zijn er als Vlaamse Hockey Liga van overtuigd dat kinderen zich enkel optimaal kunnen ontwikkelen indien ze op hun eigen niveau en in hun eigen leeftijdscategorie trainen en spelen. Uiteraard zijn er altijd kinderen die meer/minder talent hebben maar daar kunnen derogaties voor aangevraagd worden.

Naast deze aanpassingen werden tegelijkertijd wijzigingen aangebracht aan de veldgrootte waarop gespeeld werd en verdwenen de verschillen tussen jongens en meisjes.

De Vlaamse Hockey Liga werkt, zoals omschreven, met derogaties om in geval van stijgende derogaties de getalenteerde spelers de kans te geven om zich beter te ontwikkelen in een hoger team.  Opdat dit medisch verantwoord zou zijn om een jongere speler met oudere spelers mee te laten trainen en spelen, is het verplicht dat de speler in kwestie zich laat onderzoeken door een arts met een specifieke bekwaamheid in sportgeneeskunde, en dat de Medische Commissie zich hierover positief uitspreekt. 

In geval van een dalende derogatie worden spelers met een ontwikkelingsachterstand de kans gegeven om te sporten met jongere spelers met quasi dezelfde ontwikkelingstoestand.  De Medische Commissie baseert zich hier op een uitgebreid medisch dossier, om de Vlaamse Hockey Liga te adviseren.

Meer info en reglementen:

https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Sportief-Reglement-VHL-2019-2020.pdf