Hockey2School

1. Passen

2. Drijven

3. Bowling

4. Vul Het Nest

5. Technisch Parkoer

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport is.  Één van de doelstellingen van de Vlaamse Hockey Liga is om de hockeysport toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving. Idealiter zou elk kind in Vlaanderen de kans moeten krijgen om kennis te maken met hockey.

In dit opzicht heeft de Vlaamse Hockey Liga vzw in 2019 het project Hockey2School opgestart. Met dit project willen we de hockeysport op een zeer laagdrempelige manier aan de kinderen bekend maken via scholen en gemeenten. Een praktisch uitgewerkte syllabus en lesfiches geven leerkrachten LO en sportpromotors de mogelijkheid om de basistechnieken van de hockeysport aan te leren aan kinderen op een kindvriendelijke en speelse manier. Aangepaste hockeysticks en ballen zorgen daarnaast voor een veilige leeromgeving.

Via dit project willen we zoveel mogelijk kinderen van alle leeftijden en sociale achtergronden, maar ook kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs, bereiken via schoolinitiatieven en gemeentelijke jeugdactiviteiten in samenwerking met de lokale hockeyclub zodat doorstroming naar de clubs op een laagdrempelige manier georganiseerd kan worden.

Wil je meer informatie over Hockey2School, klik hieronder.