Urban Hockey

Wat is Urban Hockey?

Urban Hockey is een uitdagende, coole vorm van hockey die je overal kunt spelen. Het bestaat uit Urban Skills & Tricks, Urban Challenges, Urban Battles en Urban Parcours. Urban Hockey wordt vooral op straat en op pleintjes georganiseerd, en als hockeyactiviteit in de wijk of op school tijdens de les LO of op de speelplaats.

Waarom en welk is de meerwaarde voor de hockeysport?

Naast het aanbieden van een uitdagende en coole vorm van hockey wil de Vlaamse Hockey Liga vanuit haar diversiteitsstreven hockey toegankelijker te maken voor kansarmen. Hockey, weliswaar in een aangepaste vorm, moet overal gespeeld kunnen worden, op een zeer laagdrempelige manier en toch met de nodige uitdaging.

Met Urban Hockey willen we iedereen de kans geven om de hockeysport te beoefenen, ook al moet daarvoor uitgeweid worden naar andere meer toegankelijk locaties voor deze specifieke doelgroep.

Hoe gaan we te werk?

De toeleiding en begeleiding van kansarmen naar onze wijkwerkingen is cruciaal voor het al dan niet slagen van dit project. Vandaar dat we beroep doen op een samenwerking met onze verschillende partners namelijk

  • de scholen in kansarme wijken waar Urban Hockey geïntroduceerd gaat worden in de naschoolse activiteiten;
  • de sociale partners die de wijken kennen en hier al verschillende activiteiten lopen hebben tijdens de schoolvakanties en na de schooluren, maar ook open staan om nieuwe activiteiten te lanceren;
  • de buurtcoaches die de wijken kennen en die nauwe contacten hebben met de kinderen, jongeren en ouders uit de wijken.

Wat willen we realiseren?

  • Het structureel verhogen van de sportparticipatie bij jongeren die wonen in achtergestelde wijken door hockey aan te bieden in hun eigen omgeving;
  • Kansarme jongeren op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met hockey in hun eigen buurt en met een uitdagend Urban Hockey programma;
  • Ouders mee te betrekken alsook (oudere) broers en zussen, die ingezet kunnen worden als trainer en zodus een nieuw doel krijgen in hun leven;
  • Het stimuleren van jongeren om lid te worden van een (wijk) hockeyclub, buurtsportclub of een andere vorm van structureel aanbod.

Door de samenwerking van de Vlaamse Hockey Liga met haar verschillende partners willen we een toffe, coole, duurzame, sportieve activiteit aanbieden in de aandachtswijken, waarbij de participatie van de kansarme kinderen, jongeren, ouders gestimuleerd wordt met als ultieme doel de oprichting van een wijkclub en mogelijkse doorstroming van wijkleden naar de reguliere hockey beoefening in de dichtstbijzijnde hockeyclub.

Informatie en contactpersonen

Ben je leerkracht op een school met laag socio-economische index en wil je aan de slag gaan met Urban Hockey op school tijdens de schooluren of na school?

Ben je wijkcoach en wil je de kinderen en jongeren van de wijk coole Urban Hockey tricks aanleren om zo een wijkhockeyclub op te richten?

Aarzel niet en contacteer joelle.dick@hockey.be of cindy.vanduffel@hockey.be.

Urban Skills & Tricks programma

Ben je leerkracht, trainer, wijkcoach of urban sporter en wil je zelf aan de slag gaan met Urban Hockey Skills & Tricks, Urban Hockey Challenges, Urban Hockey Battles en Urban Hockey Parcours, download hier het Urban Skills en Tricks programma.