VHL

De Vlaamse Hockey Liga (VHL) organiseert, ontwikkelt en vertegenwoordigt de hockeysport in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met aandacht en respect voor ethiek, fair play en familiewaarden stelt zij zich ten dienste van alle clubs om hen te ondersteunen in hun dagelijkse werking. Ze streeft ernaar elke inwoner de mogelijkheid te bieden om de hockeysport te beoefenen in clubverband, op een kwalitatieve manier, en dit op recreatief, competitief en/of topsportniveau.

Om de nationale kampioenschappen te organiseren en de nationale teams te ondersteunen, werkt zij samen met de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) en de Franstalige Hockey Liga (LFH).

De VHL is opgericht in 2012.

Antidoping

De belangrijkste pijler in het Antidopingdecreet, is dopingbestrijding. Van zolang de mens aan sport doet, is er gezocht naar middelen en methoden om tot betere prestaties te komen: materiële elementen

Lees meer »

Bestuursorgaan

De Bestuursorgaan van de VHL is het hoogste leidinggevende orgaan. Christophe Denayer Voorzitter Christoph Van Dessel Algemeen Directeur Yves De Decker Bestuurder / Penningmeester Bestuurder Mark De Zutter Bestuurder Edward

Lees meer »

Clubs en Zalen

Hier kan men weldra op eenvoudige wijze een hockey club of een zaal terugvinden in België; selecteer de hockeysoort en vindt de contactgegevens en de nuttigste informatie voor de desbetreffende

Lees meer »

Contact

Algemene contactinformatie VHL Aarzel niet om met één van onze medewerkers contact op te nemen via e-mail indien U het antwoord op jouw vraag op onze website niet kan terugvinden.

Lees meer »

Departementen

Neem een kijkje achter de schermen van de verschillende departementen binnen de VHL. Secretariaat Team member personal information SecretariaatEMAIL Algemeen Directeur Algemeen Directeur Christoph Van Dessel Algemeen DirecteurEMAIL Competitie Team

Lees meer »

Documenten

Overzicht van documenten en formulieren die gedownload kunnen worden door clubverantwoordelijken, ouders van spelende kinderen en leden in het algemeen. De documenten worden hier ingedeeld in verschillende categorieën: Statuten, Reglementen,

Lees meer »

Ethiek en Anti-doping

Respect, fair-play, tolerantie, teamspirit en vriendschap, ziehier de basiswaarden die de hockeysport in Vlaanderen wil uitdragen. Als Vlaamse Hockey Liga vzw zijn we mede verantwoordelijk voor de promotie van deze

Lees meer »

Financiën

Screencast BTW https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-btw-versie-04092018.mp4 Screencast vrijstellingen BTW https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-vrijstellingen-btw.mp4 Screencast rechtspersonenbelasting https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-rechtspersonenbelasting.mp4 Screencast patrimoniumtaks https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/VHL-screencast-patrimoniumtaks.mp4

Lees meer »

Gedragscodes

Gedragscodes Grensoverschrijdend gedrag https://youtu.be/HYNDVdgiOyc De waarden en normen staan in onze huidige samenleving spijtig genoeg onder zware druk. Onze hockeywereld ontsnapt daar uiteraard ook niet aan. Respect en fair-play zijn

Lees meer »

Gezond sporten

Het Gezond Sporten decreet (GES-decreet) heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen

Lees meer »

Goed Bestuur

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom

Lees meer »

Hockey2School/Push4Hockey

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport

Lees meer »

Integriteitsbeleid

Grensoverschrijdend gedrag Handelingsprotocol VHL Risicofactoren binnen de sport Meldpunt VHL Belangrijke organisaties Ethische commissie Contact NL-VHL-Cindy Van Duffel Naam* Email* GSM* Uw bericht* Consent* Ik ga akkoord met de Algemene

Lees meer »

Jeugdsportfonds

Jeugsportproject 2021 Een goed gestructureerde en kwaliteitsvolle jeugdwerking is noodzakelijk voor de toekomst en de groei van de hockeysport in Vlaanderen. Wij zijn dan ook enorm verheugd dat ons jeugdsportdossier

Lees meer »

Leeftijdsgrenzen

In 2014 werd er een hervorming van de jeugdcompetitie doorgevoerd waarbij de leeftijdscategorieën werden aangepast bij de jongste jeugd (tot U12) waardoor ze nu, per geboortejaar worden ingedeeld en niet

Lees meer »

Letselregistratie

Sinds de opstart van de Vlaamse Hockey Liga in 2013 hebben we, in samenwerking met onze ongevallenverzekeraar, een letselregistratie bijgehouden. Tot 31/8/2019 werden de aantallen en de soorten letsels bijgehouden

Lees meer »

Medische Commissie

De Medische Commissie heeft als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Vlaamse Hockey Liga, te respecteren en te waken over respect voor de internationale reglementen inzake

Lees meer »