Grensoverschrijdend gedrag

Als sportfederatie dragen wij kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play hoog in het vaandel. Wij willen mee investeren in ethische normen en waarden om zo aan kwalitatieve sportbeoefening te doen. Om deze kwaliteit te garanderen beschikken wij over een handelingsprotocol welk u hier kan terug vinden. Dit protocol beschrijft de stappen die worden gevolgd indien wij een melding krijgen van een schending van waarden en normen betreffende ethisch sporten of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hoe gaan we anno 2020 met elkaar om in een sportclub? Voel je je niet goed bij het gedrag van anderen in je sportclub en twijfel je eraan of dit gedrag grensoverschrijdend is? Blijf er niet mee zitten en doe er iets mee. Op de overheidswebsite Sport met Grenzen kan je op een toegankelijke manier inzicht verwerven in een moeilijke materie. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect).

Pesten, ook in de sportclub, komt nog te vaak voor. Lees hier hoe je ermee omgaat in een sportclub.  Tenslotte leest u hier ook een handig dossier over de eeuwige strijd om winnen te combineren met een geest van correcte opvoeding en fair-play!

Contact