Medische Commissie

De Medische Commissie heeft als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Vlaamse Hockey Liga, te respecteren en te waken over respect voor de internationale reglementen inzake doping alsook over de toepassing van het Gezond Sporten decreet (GES-decreet).

Volgens dit decreet moet de Vlaamse Hockey Liga voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. Belangrijk daarom dat de Medische Commissie is samengesteld uit personen die structureel meedenken over het Gezond Sporten beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd en kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de Vlaamse Hockey Liga inspelen op actuele (para)medische vragen.

De Medische Commissie geeft advies over volgende thema’s

 • Letselpreventie
 • Actuele medische vragen
 • Medische geschiktheid
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Dopingcode

Samenstelling Medische Commissie

 • Bart Vissers – Voorzitter
 • Erica Coppey – Lid
 • Thierry Devreker – Lid
 • André Lemaire – Lid
 • Yves Van Doninck – Lid
 • Marc Vincent – Lid
 • Pierre Carsin – Lid