Medische Commissie

De Medische Commissie heeft als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Vlaamse Hockey Liga, te respecteren en te waken over respect voor de internationale reglementen inzake doping alsook over de toepassing van het Gezond Sporten decreet (GES-decreet).

Volgens dit decreet moet de Vlaamse Hockey Liga voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts. Belangrijk daarom dat de Medische Commissie is samengesteld uit personen die structureel meedenken over het Gezond Sporten beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd en kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de Vlaamse Hockey Liga inspelen op actuele (para)medische vragen.

De Medische Commissie geeft advies over volgende thema’s

 • Letselpreventie
 • Actuele medische vragen
 • Medische geschiktheid
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Dopingcode

Samenstelling Medische Commissie

 • Bart Vissers – Voorzitter
 • Erica Coppey – Lid
 • Thierry Devreker – Lid
 • André Lemaire – Lid
 • Yves Van Doninck – Lid
 • Marc Vincent – Lid
 • Pierre Carsin – Lid

Medische Commissie

De Medische Commissie hebben als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Koninklijke Belgische Hockey Bond, te respecteren en te waken over het respect voor de internationale reglementen inzake doping. De commissie gaat voornamelijk na of de bestaande certificaten na een aanvraag voor een stijgende afwijking geldig zijn. Meer bepaald of de leeftijd van de speler of speelster conform is en of de arts die het medisch onderzoek heeft gedaan en het certificaat heeft opgesteld, wel degelijk gespecialiseerd is in de sportgeneeskunde. De Medische Commissie is op de hoogte van de dopinggevallen van de anti-doping federaties en ziet er op na dat de opgelegde straffen gerespecteerd worden.

Binnen hetzelfde domein is het de Medische Commissie die de aanvragen ivm de TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) ontvangt. Dit is de aanvraag van een aangesloten lid van de federatie om een product dat op dopinglijst van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) staat te mogen gebruiken. Dit medicijn moet door een gespecialiseerde geneesheer worden voorgeschreven voor therapeutische doeleinden. Deze laatste moet de aanvraag van het aangesloten lid zelf invullen. In sommige gevallen dienen zij, via gespecialiseerde onderzoeken, een bewijs aan te leveren voor de noodzaak van het gebruik van het medicijn door de persoon in kwestie. De Commissie controleert de geldigheid van de TTN-aanvraag en geeft deze toestemming door aan de FIH zodat deze geregistreerd kan worden.

De Commissie geeft ook zijn mening voor speciale medische gevallen wat betreft de toelating om al dan niet te spelen met een bepaalde bescherming (bvb. een masker na een fractuur van de neus,…) Uiteraard zijn niet alle beschermingen toegelaten aangezien men moet vermijden dat de andere spelers zich kwetsen wanneer zij in contact komen met deze beschermingen.

Ten laatste, de Commissie heeft een rol als expert en geeft zijn mening in verschillende domeinen zoals “het certificaat van contra-indicatie van de beoefening van het hockey”, de noodzaak van een defibrillator aan de hockeyvelden en over wat er zich allemaal in de EHBO-koffer moet bevinden.

Leden van de Medische Commissie:

 • Voorzitter: Dr. Bart Vissers
 • Leden: Dr. André Lemaire, Dr. Erica Coppey, Dr. Marc Vincent, Dr. Pierre Carsin, Dr. Thierry Devreker en Dr. Yves Van Doninck.

Doping en medicatie

Het gebruik van doping zal nooit aanvaard worden door de KBHB! Het overtreden van de regels van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) zal nooit geduld worden. De Medische Commissie vraagt nadrukkelijk de

Lees meer »

EHB(S)O-koffer en defibrillator

Het bezit van een EHB(S)O-koffer is verplicht onder het KBHB-reglement. De gesloten EHB(S)O-koffer moet aan de rand van het veld liggen of eventueel aan het clubhuis, indien deze zich in de onmiddellijke

Lees meer »

Medische attesten

Het reglement voorziet dat alle aangesloten leden, die in een officiële Seniorencompetitie opgesteld worden, vóór 15 oktober van elk seizoen een medisch attest (kopijen zijn toegelaten) bij de secretaris van hun club moeten

Lees meer »

Richtlijnen

Als sporter, op zowel recreatief- als topsport niveau, is het belangrijk goed zorg te dragen voor je lichaam. Hydratatie, voeding, stretching,… hebben allemaal een invloed op je sportieve prestaties, het

Lees meer »

Verzekeringsverklaring

In geval van een ongeluk dient u zo spoedig mogelijk het verzekeringsdocument door uw arts te laten invullen.Dit ingevuld document moet vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij: Belfius VerzekeringenKarel Rogierplein

Lees meer »

Medische Commissie

De Medische Commissie hebben als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Koninklijke Belgische Hockey Bond, te respecteren en te waken over het respect voor de internationale reglementen inzake doping. De commissie gaat voornamelijk na of de bestaande certificaten na een aanvraag voor een stijgende afwijking geldig zijn. Meer bepaald of de leeftijd van de speler of speelster conform is en of de arts die het medisch onderzoek heeft gedaan en het certificaat heeft opgesteld, wel degelijk gespecialiseerd is in de sportgeneeskunde. De Medische Commissie is op de hoogte van de dopinggevallen van de anti-doping federaties en ziet er op na dat de opgelegde straffen gerespecteerd worden.

Binnen hetzelfde domein is het de Medische Commissie die de aanvragen ivm de TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) ontvangt. Dit is de aanvraag van een aangesloten lid van de federatie om een product dat op dopinglijst van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) staat te mogen gebruiken. Dit medicijn moet door een gespecialiseerde geneesheer worden voorgeschreven voor therapeutische doeleinden. Deze laatste moet de aanvraag van het aangesloten lid zelf invullen. In sommige gevallen dienen zij, via gespecialiseerde onderzoeken, een bewijs aan te leveren voor de noodzaak van het gebruik van het medicijn door de persoon in kwestie. De Commissie controleert de geldigheid van de TTN-aanvraag en geeft deze toestemming door aan de FIH zodat deze geregistreerd kan worden.

De Commissie geeft ook zijn mening voor speciale medische gevallen wat betreft de toelating om al dan niet te spelen met een bepaalde bescherming (bvb. een masker na een fractuur van de neus,…) Uiteraard zijn niet alle beschermingen toegelaten aangezien men moet vermijden dat de andere spelers zich kwetsen wanneer zij in contact komen met deze beschermingen.

Ten laatste, de Commissie heeft een rol als expert en geeft zijn mening in verschillende domeinen zoals “het certificaat van contra-indicatie van de beoefening van het hockey”, de noodzaak van een defibrillator aan de hockeyvelden en over wat er zich allemaal in de EHBO-koffer moet bevinden.

De leden van de Medische Commissie:

Voorzitter: Dr. VISSERS Bart
Leden: Dr. CARSIN Pierre, Dr. COPPEY Erica, Dr. DEVREKER Thierry, Dr. LEMAIRE André, Dr. VAN DONINCK Yves, Dr. VINCENT Marc.

Doping en medicatie

Het gebruik van doping zal nooit aanvaard worden door de KBHB! Het overtreden van de regels van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) zal nooit geduld worden. De Medische Commissie vraagt

Lees meer »

EHB(S)O-koffer en defibrillator

Het bezit van een EHB(S)O-koffer is verplicht onder het KBHB-reglement. De gesloten EHB(S)O-koffer moet aan de rand van het veld liggen of eventueel aan het clubhuis, indien deze zich in de onmiddellijke

Lees meer »

Medische attesten

Het reglement voorziet dat alle aangesloten leden, die in een officiële Seniorencompetitie opgesteld worden, vóór 15 oktober van elk seizoen een medisch attest (kopijen zijn toegelaten) bij de secretaris van hun club moeten

Lees meer »

Richtlijnen

Als sporter, op zowel recreatief- als topsport niveau, is het belangrijk goed zorg te dragen voor je lichaam. Hydratatie, voeding, stretching,… hebben allemaal een invloed op je sportieve prestaties, het

Lees meer »

Verzekeringsverklaring

In geval van een ongeluk dient u zo spoedig mogelijk het verzekeringsdocument door uw arts te laten invullen. Dit ingevuld document moet vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij: Belfius Verzekeringen 

Lees meer »