Handelingsprotocol VHL

Als sportfederatie dragen wij kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play hoog in het vaandel. Wij willen mee investeren in ethische normen en waarden om zo aan kwalitatieve sportbeoefening te doen. Om deze kwaliteit te garanderen beschikken wij over onderstaand protocol. Dit protocol beschrijft de stappen die worden gevolgd indien wij een melding krijgen van een schending van waarden en normen betreffende gezond en ethisch sporten of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Contact