Sportkeuring voor leden

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onder screening te doen en de juiste testen te ondergaan.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek Vlaamse Hockey Liga

Leden die aansluiten of zijn aangesloten bij de Vlaamse Hockey Liga dienen, sinds aanvang van het seizoen 2017/2018, geen geschiktheidsonderzoek meer te laten uitvoeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de sporter zelf om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is en te beslissen of hij/zij gaat hockeyen. De Medische Commissie geeft wel het advies om het preventief sportmedisch onderzoek via www.sportkeuring.be te hanteren waarover hieronder verdere info.

De aanwezigheid van defibrillatoren op de hockeyclubs is daarom verplicht, en essentieel om het aantal gevallen van plotse dood te reduceren.  

Preventief sportmedisch onderzoek

De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen heeft het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwd protocol te ontwikkelen. Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt daarom een kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport (intensiteit en volume), voor die leeftijd en dat geslacht). Het protocol stapt dus af van de “eenheidsworst” en kijkt ook verder dan enkel het cardiale risico.

Deze tool bevat 2 delen

1.De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…

2.Het onderzoek zelf bestaande uit 2 grote delen:

  • Een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en volwassenen
  • Een sportspecifiek onderzoek
  • Gericht op preventie van de meest frequente letsels
  • Vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van) sporten.

Algemeen wordt aangenomen dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar.

Sport- en keuringsartsen

Wilt u het onderzoek laten uitvoeren, dan kan u hier een volledig overzicht terug vinden van artsen die opgeleid zijn om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.