VHL

De Vlaamse Hockey Liga (VHL) organiseert, ontwikkelt en vertegenwoordigt de hockeysport in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met aandacht en respect voor ethiek, fair play en familiewaarden stelt zij zich ten dienste van alle clubs om hen te ondersteunen in hun dagelijkse werking. Ze streeft ernaar elke inwoner de mogelijkheid te bieden om de hockeysport te beoefenen in clubverband, op een kwalitatieve manier, en dit op recreatief, competitief en/of topsportniveau.

Om de nationale kampioenschappen te organiseren en de nationale teams te ondersteunen, werkt zij samen met de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) en de Franstalige Hockey Liga (LFH).

De VHL is opgericht in 2012.

Lesfiches

Algemene informatie Hier downloaden MOEV initiaties Hier downloaden Les 1 – eerste contact met hockey Hier downloaden Les 2 – focus “jij en de bal” Hier downloaden Les 3 –

Lees meer »

Lesmateriaal

In samenwerking met leerkrachten LO met hockey ervaring en docenten Lichamelijk Opvoeding van Hogescholen, werden een Hockey2Schoolbrochure en opbouwende lesfiches voor de lagere, secundaire en ook bijzonder onderwijs, uitgeschreven. Deze

Lees meer »

Letselregistratie

Sinds de opstart van de Vlaamse Hockey Liga in 2013 hebben we, in samenwerking met onze ongevallenverzekeraar, een letselregistratie bijgehouden. Tot 31/8/2019 werden de aantallen en de soorten letsels bijgehouden

Lees meer »

Medische Commissie

De Medische Commissie heeft als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Vlaamse Hockey Liga, te respecteren en te waken over respect voor de internationale reglementen inzake

Lees meer »

Organisatie

Op het hoofdkantoor in Brussel zelf zijn er momenteel zeven mensen in dienst binnen de verschillende departementen van de Vlaamse Hockey Liga. Het Bestuursorgaan van de VHL telt 12 leden.

Lees meer »

Partners

De VHL wordt gesteund door een aantal partnerbedrijven en/of –organisaties die hun merk willen koppelen aan de waarden van deze familiale ploegsport die in België de laatste jaren een sterke

Lees meer »

Sportkeuring voor leden

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om risico op blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onder screening te

Lees meer »