Jeugdsportfonds

De toezegging van de Vlaamse Overheid van het jeugdsportfonds voor de VHL heeft wederom een enorme stimulans gegeven aan de clubs, die in 2018 voor het derde jaar konden genieten van bijkomende subsidies via de Vlaamse Hockey Liga.

Voor de jeugdwerking in 2018 kreeg de VHL 200.000 euro subsidies vanuit het jeugdsportfonds, wat integraal aan de clubs werd uitbetaald, bovenop de 30.000 euro die de liga aan eigen middelen heeft verdeeld. In totaal ging er maar liefst 230.000 euro naar de clubs.

De resultaten zijn navenant; álle (vaak zeer) ambitieuze strategische en operationele doelstellingen voor 2018 werden bereikt:

 • Groei van het aantal jeugdleden tegen eind 2018: 20% – momenteel zitten we op 21% dus doelstelling nu reeds bereikt;
 • Groei van het aantal jeugdteams in competitie tegen eind 2018: 15% – momenteel zitten we op ruim 18%, doelstelling reeds bereikt;
 • Groei van het aantal jeugdteams ‘meisjes’ in competitie tegen eind 2018: 20% – momenteel zitten we op 20% wat wil zeggen dat we onze doelstelling voor 2020 zelfs reeds behaald hebben;
 • Stijging van het aantal gediplomeerde (theoretische scheidsrechters) tegen eind 2018 naar 5.000 – momenteel hebben reeds op 5.148 leden hun theoretische examen reeds afgelegd dus doelstelling voor einde 2018 is reeds voor de start van het seizoen 2018-2019 reeds bereikt;
 • Organiseren van minimaal 2 opleiding voor Club Umpire Coaches – één bijscholing werd reeds georganiseerd waarop alle clubs aanwezig waren en er zal begin oktober nog een tweede georganiseerd worden;
 • Stijging van het aantal Club Umpire Coaches naar 75 tegen eind 2018 – behaald;
 • Tegen eind 2018 organiseert 70% van onze clubs een Aspirant-Initiator opleiding –behaald;
 • Tegen eind 2018 zijn er 200 nieuwe Aspirant-Initiators opgeleid t.o.v 2016 – momenteel zitten we aan 393 nieuwe aspirant-initiators, 100 nieuwe initiators opgeleid t.o.v. 2016 – momenteel zitten we aan 213 nieuwe initiators, 20 instructeurs B opgeleid, we zitten aan 24 en 10 trainers B opgeleid, we hebben er 10. Doelstelling werd dus ruimschoots behaald;
 • Tegen eind 2018 zijn er 50 nieuwe initiators opgeleid – behaald;
 • Tegen eind 2018 zijn er 20 Instructeurs B opgeleid – momenteel hebben we 24 Instructeurs Hockey er een tweede van start in het najaar, dus doelstelling behaald;
 • Tegen eind 2018 zijn er 10 Trainers B opgeleid – momenteel hebben we 10 Trainers B Hockey, doelstelling bereikt;
 • Tegen eind 2018 is de opleiding “Multi SkillZ for Hockey” uitgewerkt – dit zal gerealiseerd worden gezien er een workshop gepland staat op de Dag van de Trainer, behaald;
 • Tegen eind 2018 zijn er minstens 4 sporttechnische opleidingen georganiseerd – momenteel zitten we reeds aan 1 opleiding en daar komen er nog 7 bij in het najaar, ook hier doelstelling bereikt;
 • Het aantal jeugdclubs met een G-hockey werking verhoogt naar 35% – momenteel zitten we aan de vooropgestelde 35% (17 clubs t.o.v. 48 clubs met een jeugdwerking), doelstelling behaald;
 • Tegen eind 2018 hebben alle clubs deelgenomen aan de Fair Play Campagne naar ouders gevoerd – werd gerealiseerd.

Alweer schitterende cijfers, dankzij de extra toelage die de clubs via de VHL bekomen dankzij de extra middelen uit het jeugdsportfonds van de Vlaamse Overheid.

Jeugdsportproject 2019

Wij zijn enorm verheugd dat ons dossier voor 2019 (ingediend op 31/08/2018) terug door het kabinet Muyters werd goedgekeurd. Extra subsidies die (in tegenstelling tot alle andere subsidies zoals personeelssubsidies, werkingssubsidies en topsportsubsidies) volledig de clubs toekomen!

Om in aanmerking te komen dien je als club aan de opgelegde voorwaarden te voldoen, zoals o.a.:

 • Aangesloten zijn bij de VHL en een actieve jeugdwerking hebben (trainerrooster, …);
 • Alle leden (ook de recreatieve leden) ingeschreven hebben in de VHL;
 • De financiële verplichtingen hebben vervuld ten opzichte van de VHL;
 • De opleidingsquota behaald hebben in 2018 (niet van toepassing voor clubs opgericht na 1/1/2018). Dit wil zeggen dat er per 40 jeugdleden – 1 initiator Hockey aanwezig moest zijn op 31/12/2018;
 • Aanwezigheid van de CUC op de 2 verplichte opleidingen

 

 Binnen het jeugdsportfonds willen wij inzetten op 3 belangrijke pijlers:

 1. De groei van onze sport (ledengroei en groei in aantal ploegen in competitieverband) met een bijzondere aandacht voor meisjeshockey gezien de unieke positie in het sportaanbod: een outdoor ploegsport. De groei van onze sport tot dusver is vooral te danken aan de groei bij de meisjes; we moeten de clubs dus blijven aanmoedigen deze doelgroep aan te spreken naar het voorbeeld van hockeyland bij uitstek Nederland (2x zoveel meisjes als jongens)
 1. Verhoging van de kwaliteit van de jeugdwerking door:
 • Verhoging van het aantal gediplomeerde trainers
 • Verhoging van het aantal gediplomeerde scheidsrechters
 • Sporttechnische bijscholingen
 1. Ethisch verantwoord sporten met specifieke aandacht voor:
 • Ethiek en Fair-play
 • G-hockey en kansengroepen

De extra middelen uit het jeugdsportfonds moeten ons in staat stellen de clubs te helpen om hun doelstellingen op dat vlak te realiseren.

Indien er nog verdere vragen zijn omtrent Jeugdsportfonds, kan u steeds contact opnemen met Cindy Vanduffel

NL-VHL-General-contact(2)