Jeugdsportfonds

Jeugdsportproject 2020

Wij zijn enorm verheugd dat ons dossier voor 2020 (ingediend op 31/08/2019) terug door Sport Vlaanderen werd goedgekeurd. Extra subsidies die (in tegenstelling tot alle andere subsidies zoals personeelssubsidies, werkingssubsidies en topsportsubsidies) volledig de clubs toekomen!

Om in aanmerking te komen dien je als club aan de opgelegde voorwaarden te voldoen, zoals o.a.:

 • Aangesloten zijn bij de VHL en een actieve jeugdwerking hebben (trainersrooster, …);
 • Alle jeugdleden (ook de recreatieve leden) ingeschreven hebben in de VHL;
 • De financiële verplichtingen hebben vervuld ten opzichte van de VHL;
 • De opleidingsquota behaald hebben in 2019 (niet van toepassing voor clubs opgericht na 1/1/2019). Dit wil zeggen dat er per 40 jeugdleden – 1 initiator Hockey aanwezig moest zijn op 31/12/2019;
 • Aanwezigheid CUC op minstens 2 cuc-meetings;
 • Vóór 20 maart 2020 deelname bevestigen via mail.

 

Binnen het jeugdsportfonds willen wij inzetten op 3 belangrijke pijlers:

 1. De groei van onze sport (ledengroei en groei in aantal ploegen in competitieverband) met een bijzondere aandacht voor meisjeshockey gezien de unieke positie in het sportaanbod: een outdoor ploegsport. De groei van onze sport tot dusver is vooral te danken aan de groei bij de meisjes; we moeten de clubs dus blijven aanmoedigen deze doelgroep aan te spreken naar het voorbeeld van hockeyland bij uitstek Nederland (2x zoveel meisjes als jongens)
 1. Verhoging van de kwaliteit van de jeugdwerking door:
 • Verhoging van het aantal gediplomeerde trainers
 • Verhoging van het aantal gediplomeerde scheidsrechters
 • Sporttechnische bijscholingen
 1. Ethisch verantwoord sporten met specifieke aandacht voor:
 • Ethiek en Fair-play
 • Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
 • G-hockey en kansengroepen

De extra middelen uit het jeugdsportfonds moeten ons in staat stellen de clubs te helpen om hun doelstellingen op dat vlak te realiseren.

Indien er nog verdere vragen zijn omtrent Jeugdsportfonds, kan u steeds contact opnemen met Cindy Vanduffel:

NL-VHL-General-contact(2)