Leerkracht, sportfunctionaris of sportpromotor

Via het Hockey2School project willen we de leerkrachten ondersteunen bij het geven van hockey tijdens de reguliere lessen of op sportdagen. Hiervoor werden, in samenwerking met leerkrachten LO met hockey ervaring en docenten Lichamelijk Opvoeding van Hogescholen, een Hockey2Schoolbrochure en opbouwende lesfiches met bijbehorende video’s ontwikkeld waarin de basistechnieken, dynamische oefeningen en differentiatiemogelijkheden voor het lager, secundair en ook bijzonder onderwijs, uitgeschreven werden. Dit ondersteunend lesmateriaal wordt door de Vlaamse Hockey Liga gratis ter beschikking gesteld onder de tab lesmateriaal.

Daarnaast werd een specifiek Hockey2School materiaal pakket ontwikkeld met aangepaste hockeysticks en ballen die geschikt zijn voor een veilige leeromgeving. Meer informatie vindt u onder de tab Hockey2School materiaal.