Medische attesten

Het reglement voorziet dat alle aangesloten leden, die in een officiële Seniorencompetitie opgesteld worden, vóór 15 oktober van elk seizoen een medisch attest (kopijen zijn toegelaten) bij de secretaris van hun club moeten indienen, dat minder dan 6 maand oud is en hen geschikt verklaart voor de hockeysport.