Stappenplan opstart Hockey2School projecten

Met onderstaande stappenplan kunnen jullie als club de leerkrachten van de scholen in de buurt overtuigen dat veldhockey een enorm boeiende sport is die perfect geïnitieerd kan worden binnen een schoolomgeving.

STAP 1: duid een verantwoordelijke aan voor alle contacten met scholen, uw Hockey2School verantwoordelijke.

STAP 2: Kijk na welke ouders zich reeds engageren in de ouderraad van de omgevende scholen, of grootouders, trainers, coaches welke reeds contacten hebben met de directie of schoolpersoneel in de omgevende scholen.

STAP 3: Maak een lijst op van de omgevende scholen en nodig de LO leerkrachten uit op een workshop basistechnieken hockey op uw club (eventueel op hetzelfde uur dan Trimmers/Start2Hockey) EN/OF vind een lesgever die tijdens de schooluren initiaties kan geven op de scholen.

STAP 4: Geef tijdens deze workshop de basistechnieken van hockey mee en toon simpele oefeningen die ze aan de leerlingen kunnen uitleggen.

STAP 5: Leg aan de aanwezige leerkrachten het Hockey2School project kort uit  Stuur ze door naar het lerarenplatform op https://hockey.be/nl/hockey2school/ waar ze de Hockey2School brochure kunnen downloaden en extra lesmateriaal kunnen vinden. Toon de Hockey2School brochure, extra lesfiches en het Hockey2School materialenpakket. Leg hen ook uit waar ze het materiaal kunnen lenen/aankopen (bij uw club, MOEV, gezinssport Vlaanderen, Sportwerk Vlaanderen, sportdienst…).

STAP 6: Organiseer een moment waarop de leerlingen van de school uitgenodigd worden op de hockeyclub. Dit kan op een training zijn op bijvoorbeeld woensdagnamiddag, of er kan een recreatief toernooi georganiseerd worden in samenwerking met MOEV, of voor een sportdag op een dag in de week.

STAP 7: Nodig de leerkrachten uit om gratis een aantal Trimmers trainingen mee te volgen om hen verder de basistechnieken aan te leren.

STAP 8: Het is aangeraden om jaarlijks met de leerkracht van elke omliggende school het Hockey2School project op te volgen om ervoor te zorgen dat hockey een definitieve plaats krijgt in de lessen LO.

STAP 9: vergeet niet het Hockey2School attest te laten invullen, de club verdient hier extra punten mee voor het jeugdsportfonds.