Fair-Play Ouder

De laatste jaren hebben we opgemerkt dat waarden en normen in onze huidige samenleving onder zware druk
komen te staan. Alsmaar meer zien we
agressief ongepast gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn van het hockeyveld.
Om deze waarden van fair play en respect te handhaven rond het veld wensen we in samenwerking met de Franstalige
Hockey Liga het Fair Play Ouder project te lanceren.
Door het aanstellen van een
Fair Play Ouder per jeugdploeg, die de rol van bemiddelaar rond het veld op zich neemt, betrekken we de ouders zelf en bevorderen we de samenwerking tussen ouders van de thuisploeg en ouders van de bezoekersploeg met eenzelfde doel, het agressief gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn verhinderen.

Word een fair play ouder en schrijf je in!

Heb je ongepast gedrag ervaren op of rond het veld, meld het hier: