Meldpunt VHL

Heeft u te maken met grensoverschrijdend gedrag, een probleemsituatie of een ander probleem op uw club waar u niet onmiddellijk een oplossing voor vindt? Dan kun terecht bij Cindy Vanduffel en Elisabeth Coornaert, beide Aanspreekpunt Integriteit (API) van de Vlaamse Hockey Liga.

Bij deze personen kunt u als ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Deze personen zijn neutraal en handelen discreet en onafhankelijk. Cindy en Elisabeth zullen de melder van de klacht wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele doorverwijzing. Zij zullen uw klacht of vraag met alle discretie en respect behandelen.

Contact

NL-VHL-Cindy Van Duffel