Antidoping

De belangrijkste pijler in het Antidopingdecreet, is dopingbestrijding.

Van zolang de mens aan sport doet, is er gezocht naar middelen en methoden om tot betere prestaties te komen: materiële elementen (fietsen, badpakken, schoeisel), fysiologische hulpmiddelen (hoogtetraining), trainingsmethoden, voeding, psychologie werden uitvoerig uitgeprobeerd, maar ook in de geneeskunde is naar middelen gezocht om één of ander aspect van het prestatievermogen (uithouding, kracht, recuperatie,…) te beïnvloeden. Om alles eerlijk en gezond te laten verlopen, zijn hiervoor regels opgelegd.

  • Zo is er een lijst met de verboden stoffen die je hier kan terugvinden.
  • Indien je aan de hand van de naam van een geneesmiddel wil opzoeken of dit op de verboden lijst staat, kan je dit hier
  • De wetgeving omtrent dopinggebruik is verschillend voor elitesporters en andere sporters. Zo wordt in het Antidopingdecreetdecreet bepaald dat elke sportfederatie voor haar elitesporters een disciplinair orgaan moet oprichten dat de dopinggebruiker kan sanctioneren volgens de uniforme regels van het WADA (Wereld Anti Dopingagentschap). De VHL heeft ervoor geopteerd om samen met de Vlaamse sportfederatie (VSF) en vele andere sportfederaties, lid te worden van het Vlaams Dopingtribunaal (VDT).
  • De niet-elitesporters op hun beurt worden dan weer door de disciplinaire organen van de Vlaamse Gemeenschap berecht wanneer ze betrapt worden op doping.
  • Daarnaast blijft de federale drugwetgeving een volledige vervolgings- en bestraffingsvrijheid behouden: sporters, begeleiders en anderen kunnen dus ook nog steeds strafrechtelijk veroordeeld worden wanneer ze met dopingpraktijken en -producten te maken hebben.
  • Indien je om medische redenen toch een geneesmiddel moet gebruiken waarin een stof verwerkt zit die op de dopinglijst staat, kan of moet je een Toestemming Therapeutische Noodzaak (TTN) aanvragen (formulier). De procedure hiervoor vind je hier.

Wilt u meer weten over een dopingvrije sportbeoefening, dan kan u steeds volgende brochures raadplegen:

Ook is er de Play True Quiz van WADA die je hier kan spelen.

Daarnaast heeft het WADA een Anti-Doping eLearning Platform (ADeL) gelanceerd om het bewustzijn rond anti-doping te vergroten: https://adel.wada-ama.org

Iedereen kan zich registreren om de cursussen te volgen afhankelijk van zijn/haar rol: atleten maar ook coaches, sponsors, makelaars, ouders en vele anderen. Na het volmaken van de cursussen bekom je een certificaat. Voor wie meer wil weten alvorens het platform te gebruiken werd er ook een webinar gehouden om dit nieuwe platform te introduceren. 

Deze webinar is beschikbaar op Youtube:

WADA stelt ook 3 leaflets ter beschikking met beknopte info die aan bod komt in een van de cursussen.

Ter info

Wijziging dopingreglementering voor minderjarige sporters

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook minderjarige sporters in Vlaanderen een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) moeten aanvragen als ze bij een dopingtest het gebruik van een geneesmiddel met stoffen op de dopinglijst moeten rechtvaardigen. In het verleden volstond het dat een minderjarige breedtesporter in dat geval een doktersattest toonde tijdens een dopingcontrole maar die uitzondering valt weg.

Indien u nog meer info wenst omtrent doping, kan u deze steeds terugvinden op  de dopinglijn.

Nog vragen, contacteer ons: cindy.vanduffel@hockey.be