COVID-19 – Wat moet je weten als club?

In deze rubriek wil de Vlaamse Hockey Liga praktische vragen van onze clubs zo goed mogelijk beantwoorden. Dit doen we in samenwerking met de Koninklijke Belgische Hockey Bond, de Ligue Francophone de Hockey, Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sport Federatie (VSF).

In het rood, de meest recent toegevoegde vragen.

SOCIALE OMGANG & HYGIËNE

COMPENSERENDE MAATREGELEN

SPORTACTIVITEITEN