Compenserende maatregelen

Welke steunmaatregelen zijn er vanwege de banken ten aanzien van de schulden m.b.t. bijv. leningen?

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Er moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan. 

Meer info op de website van Febelfin.