COMPENSERENDE MAATREGELEN

Voorziet de Federatie spreidingsmaatregelen van betalingen?

Het coronavirus heeft heel wat gevolgen voor verenigingen. Doordat publieksactiviteiten zijn afgelast, komt de vereniging soms financieel onder druk te staan. De federale regering heeft een aantal maatregelen getroffen om financiële ademruimte te creëren. Zo werden heel wat deadlines voor fiscale verplichtingen uitgesteld. Opgelet! De patrimoniumtaks hoort niet bij deze lijst en moet nog steeds vóór 31 maart worden aangegeven.

Uitgestelde deadlines

Naast het automatisch uitstellen van onderstaande deadlines, kan je voor de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing ook extra steunmaatregelen aanvragen. Zo kan je bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling aanvragen. Zie deze link (externe link) voor meer informatie.

Btw

Je krijgt een automatisch betalingsuitstel van twee maanden voor de btw, zonder dat je boetes of interesten moet betalen.

aangifte btwoorspronkelijke datumuitgestelde datum
maandaangifte februari20 maart 20206 april 2020
maandaangifte maart20 april 20207 mei 2020
1e kwartaalaangifte20 april 20207 mei 2020
betaling btwoorspronkelijke datumuitgestelde datum
maandaangifte februari20 maart 202020 mei 2020
maandaangifte maart20 april 202020 juni 2020
1e kwartaalaangifte20 april 202020 juni 2020

Klantenlisting

Ook de klantenlisting, een lijst van alle klanten (bv. sponsors) van een vzw waaraan meer dan 250 euro (excl. btw) op jaarbasis gefactureerd werd, kreeg uitstel.

Oorspronkelijke datumuitgestelde datum
31 maart 202030 april 2020

Meer info over de klantenlisting vind je in deze FAQ.

Intracommunautaire opgaven

periodeoorspronkelijke datumuitgestelde datum
februari20 maart 20206 april 2020
maart20 april 20207 mei 2020
1e kwartaal 202020 april 20207 mei 2020

Bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch betalingsuitstel van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder dat je boetes of interesten moet betalen.

 Uitgestelde datum
maandaangifte februari13 mei 2020
maandaangifte maart15 juni 2020
1e kwartaalaangifte15 juni 2020