COMPENSERENDE MAATREGELEN

Voorziet de Federatie spreidingsmaatregelen van betalingen?

De belastingvermindering, waar ouders kunnen van genieten voor vrijetijdsinitiatieven en kinderopvang (voor kinderen jongeren dan 12 jaar en jongeren met een beperking jonger dan 18 jaar), blijft gelden ook wanneer de kampen niet doorgaan, op voorwaarde dat het inschrijvingsgeld niet terugbetaald werd. Met deze steun wil men ouders, die het financieel aankunnen, maximaal stimuleren om de jeugd(sport)organisaties te ontzien.