MEER INFORMATIE VOOR CLUBS

Een belangrijke taak voor hockeyclubs is het opleiden en omkaderen van trainers en coaches. Om jullie als club hier zo goed mogelijk in te begeleiden, hebben wij werk gemaakt van het vergemakkelijken en herstructureren van belangrijke informatie en de nodige stappen die jullie hierin kunnen nemen.

Een belangrijk startpunt als club is het organiseren van twee mogelijke cursussen op je club. Voor beginnende trainers en coaches bestaat de Aspirant-Initiator Hockey, een laagdrempelige cursus van 16u. Na een aanwezigheid van 100% behaalt de cursist het certificaat Aspirant-Initiator Hockey.

Het eerste officiële VTS-diploma is de Initiator Hockey-opleiding (65u), gericht op trainers en coaches van U7-U12. Ook deze cursus kan je op je club organiseren, mits enkele voorwaarden. De inschrijvingen gebeuren nadien via de Vlaamse Trainersschool.

Cursus organiseren

Aspirant-Initiator

De Aspirant-Initiator cursus is in het leven geroepen om op een laagdrempelige manier je startende trainers en coaches op te leiden. De cursus bestaat uit 2 grote onderdelen:

  1. Hockey Coach FUNdamentals

Een online gedeelte van 4u waarbij het raakpunt is gezocht voor zowel trainers als coaches. Dit gedeelte is volledig online te volgen, via VTS Connect, wanneer je zelf wil.

  1. Training geven in Hockey: didactische principes

Een praktisch gedeelte (1u theorie + 11u op het veld) waarbij de cursisten onder leiding van een erkende docent Aspirant-Initiator Hockey aan de slag gaan. De focus ligt hier op didactische en sporttechnische principes van het ‘training geven’. Deze 11u zijn zelf op de club te organiseren. Meer informatie kan je terugvinden in het draaiboek.

Initiator Hockey

Het eerste VTS-niveau is de Initiator Hockey. Deze cursus is gericht op trainers en coaches van de leeftijdsgroepen U7/U12. De Initiator Hockey bestaat uit 4 Modules en bevat in totaal 65u:

  • Module 1 (Start 2 Coach): 15u
  • Module 2 (Sporttechnisch gedeelte): 22u
  • Module 3 (Didactisch-methodisch gedeelte): 16u
  • Module 4 (Stage gedeelte): 12u

Naast het opleiden van trainers en coaches, krijgt de club voor opgeleide Initiators Hockey ook extra subsidies. Meer informatie over subsidies? Ga dan naar Jeugdsportfonds.

Zelf een Initiator-cursus organiseren in het najaar van 2022?

Voor de Initiator Hockey werken wij samen met de Vlaamse Trainersschool. Dit wil zeggen dat wij de planning een jaar op voorhand maken. Het minimum aantal deelnemers voor het organiseren van deze cursus is 10.

Vul onderstaand formulier als club voor 30 januari 2022 in als je in het najaar van 2022 interesse hebt om zelf een cursus te organiseren. Nadien bekijken we samen of jullie aanvraag te realiseren is in functie van aantallen, docenten…

Cursusaanvraag Initiator Hockey 2022

Labels

Clubs die zich extra inzetten inzake trainersopleidingen maken ook kans op een Coach Academy Label! Check snel de voorwaarden als je in aanmerking wil komen voor Brons, Zilver of Goud!

Diploma-verplichtingen

Om tegemoet te komen aan de nood aan gediplomeerde trainers, werkt de Koninklijke Belgische Hockeybond sinds 2018 met een licentiesysteem. Hoofdcoaches van teams in bepaalde categorieën moeten voldoen aan een diplomaverplichting. Om onze clubs optimaal voor te bereiden voor de komende seizoenen, wordt hieronder de tabel met de diplomaverplichtingen weergegeven

Belangrijk: het betreffende diploma moet behaald zijn tegen het einde van het seizoen om een boete te vermijden.

Géén diploma? In gevallen van uitzonderlijke ervaring kan een licentie aangevraagd worden. Meer informatie kan je terugvinden bij ‘Licentie-update 2021’.

Sportieve organisatie

Als club op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Duid tijdig een Opleidingsverantwoordelijke (OV) en Technisch Manager Jeugd (TMJ) aan in Sportlink bij je club!

  • De OV is het administratief contactpunt voor de Coach Academy inzake opleidingen, bijscholingen. Daarnaast is dit ook de persoon die zich zal bezig houden met de concrete aanvragen van cursussen.
  • De Technisch Manager Jeugd is het sporttechnisch contactpunt voor de Coach Academy en kan uitgenodigd worden voor specifieke VHL-workshops rond het technisch management van een hockeyclub.

Vul ten slotte bij de start van het seizoen ook onderstaand sportief organigram aan om te kunnen meedoen aan het jeugdsportfonds!