Leerkracht, sportfunctionaris of sportpromotor

Veldhockey heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling gekend hetgeen we enorm toejuichen. Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een onbekende sport is. 

5 GOEDE REDENEN OM VELDHOCKEY TE BEOEFENEN OP SCHOOL

  1. HOCKEY KAN OVERAL BEOEFEND WORDEN Hockey kan op eender welke vlakke ondergrond beoefend worden: asfalt, kunstgras, houten vloer, gras, etc. De leerkracht kan dus hockeyles geven op een speelplaats, in een park, in een sporthal, op een binnenplaats, in een turnzaal of op een kunstgrasveld.
  2. HOCKEY IS AANGEPAST AAN HET GEMENGD ONDERWIJS Opzettelijk fysiek contact is niet toegestaan in veldhockey. Bovendien waren de jeugdcategorieën tot 18 jaar in het verleden steeds gemengd. Het is dus perfect mogelijk om veldhockey te onderwijzen aan een gemengde klasgroep.
  3. HOCKEY ZORGT VOOR EEN STERKE ONTWIKKELING VAN DE SOCIAAL-MOTORISCHE SAMENWERKING De hockey specifieke regels zorgen voor een gecontroleerd en collectief spel. De leerlingen zullen moeten samenspelen om tot in de cirkel te geraken en zo de mogelijkheid te creëren om een doelpunt te scoren. Het verbod om de bal met het lichaam aan te raken dwingt de leerling ertoe om steeds controle over de bal te behouden. De cirkels zorgen er bovendien voor dat blinde schoten op doel beperkt worden. Veldhockey hecht enorm veel belang aan fair-play waarden en de rol van de scheidsrechter is daarom enorm belangrijk (zie Hockey2school brochure hoofdstuk 7).
  4. HOCKEY IS EEN TECHNISCH ENORM GEDIVERSIFIEERDE SPORT De leerkracht kan de groep een groot aantal verschillende oefeningen laten uitvoeren afhankelijk van het algemeen niveau van de leerlingen. De specifieke manier van omgaan met een stick draagt bij tot de ontwikkeling van de fijne motoriek van de leerlingen. De competentiegebieden zoals de correctie, precisie en de aanpassing van de beweging in een duidelijk afgebakend kader, zullen sterk worden ontwikkeld tijdens de technische oefeningen.
  5. HOCKEY2SCHOOL MATERIAAL IS EEN VEILIGE UITRUSTING AANGEPAST AAN DE SCHOOLOMGEVING De Vlaamse Hockey Liga heeft een « Hockey2School » kit ontwikkeld die speciaal bestemd is voor het beoefenen van hockey in scholen. Deze kit bevat 24 sticks en ballen, platte markers, fluitjes, hesjes en een tas voor het vervoer van de materialen. De sticks zijn samengesteld uit plastiek en rubber hetgeen ervoor zorgt dat de sport op een veilige manier beoefend kan worden zonder dat de specifieke eigenschappen van het hockey verloren gaan. De kleuren en de symbolen, op de sticks aangebracht, zullen ervoor zorgen dat de leerlingen de stick op de juiste manier vasthouden.

Door zijn enorme technische diversiteit en snelheid en zijn sterke basiswaarden, namelijk fair play, fun en spe(e)lplezier, tolerantie en solidariteit, verdient deze sport zeker en vast een plaats tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, en dit zowel in het lager als in het secundair onderwijs.

Om deze Hockey2school initiatieven op een veilige en didactische manier te laten doorgaan, werd een aangepast materiaalpakket ontwikkeld bestaande uit 24 sticks (gemaakt uit rubber en plastiek), 24 ballen (lichter en veiliger dan echte hockeyballen), markers (om de cirkel aan te geven), een trolleytas en een uitgeprinte brochure.

Deze Hockey2School brochure biedt didactische ondersteuning om hockey op school, tijdens een andere initiatief van de gemeente of een omnisportkampje te kunnen geven. De lesgever zal er nuttige informatie in terugvinden alsook verschillende leersituaties die hem of haar zullen helpen bij het onderwijzen, en dit in alle veiligheid. De brochure is zo opgebouwd dat de hockeylessen in iedere schoolomgeving/sporthal gegeven kunnen worden.

Voor een digitale versie van de brochure klik hier.

Lesfiches

Daarnaast heeft de VHL ingezet op specifieke opbouwende lesfiches voor de lagere, secundaire en ook bijzonder onderwijs, uitgeschreven door leerkrachten LO met hockey ervaring, met de hulp van docenten Lichamelijk Opvoeding van Hogescholen.

Indien u meer informatie wenst over het materiaalpakket, klik hier.

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven van nieuwe lesfiches, bijscholingen, nieuwe weetjes over Hockey2school, schrijf u dan in om de newsletters te ontvangen via deze link.