Ethische Commissie

Ethische Commissie De ethische commissie werd in 2018 opgericht. De Ethische Commissie waakt over het ethisch klimaat en stimuleert dit op een positieve manier. Het is belangrijk om enerzijds na te gaan welke ethische thema’s er leven binnen de federatie (SGG, pesten, discriminatie, G-sport, holebi’s, fysiek en psychisch geweld…) en anderzijds hoe bepaalde deelaspecten (onthaalbeleid, […]

Documenten

Onkostennota Code of Conduct Scheidsrechter rapport

Kostenraming rampengeneeskunde op grote evenementen

De Commissie stelt voor om via urgentie- en rampengeneeskundespecialisten een kostenraming te laten opstellen voor de aanwezigheid van medische teams (dokter en/of 101 ziekenwagen, evacuatieplan…) tijdens evenementen die een groot aantal toeschouwers aantrekt (internationale competities, play-off finales, …) . Gezien het groeiende aantal toeschouwers bij deze grote evenementen, wordt deze functie van essentieel belang om […]

Verzekeringsverklaring

In geval van een ongeluk dient u zo spoedig mogelijk het verzekeringsdocument door uw arts te laten invullen. Dit ingevuld document moet vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij: Belfius Verzekeringen  Karel Rogierplein 11. B-1210 Brussel Verenigingen en vzw’s cover – Belfius verzekeringen Verzekeringspolis VHL – Belfius Aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid Aangifteformulier lichamelijk ongeval

Infrastructuur Commissie

Goed infrastructuurbeheer vereist speciale aandacht van elke clubleider. Om u te ondersteunen bij het beheer van uw infrastructuur, stelt de federatie een Infrastructuur Commissie met meerdere privileges ter beschikking: Advies tijdens de bouw en renovatie van uw infrastructuur (haalbaarheidsstudie, validering van plannen, beoordeling van offertes van leveranciers, enz. ) Onderhoudsadvies Goedkeuring van infrastructuur Reglementaire wijzigingen […]

Official Committee

Het Official Committee is het uitvoerende orgaan van de Bond dat de arbitrage beheert. Hiervoor heeft het verschillende basistaken te vervullen, waaronder het waarborgen van de kwaliteit van de arbitrage tijdens de wedstrijden, de continuïteit van het aantal scheidsrechters in het oog houden, de reglementen communiceren en de nationale scheidsrechters of de leden via hun […]

E-learning: opleiding Theoretisch Scheidsrechter

WAAROM ?In deze opleidingsmodule zul je de hockeyregels aanleren of je kennis bijschaven. Zonder die kennis kun je geen match fluiten! Zes sectoren komen aan bod. Je wordt snel onklopbaar in de vele uiteenlopende facetten van het wedstrijdleiden. Hierna kun je de eigenlijke theoretische proef afleggen. HOEZO ?Dit is een intelligente meerkeuzeproef! Op elke vraag […]

Examen Nationaal Scheidsrechter

Elke week worden overal in het land meer dan 150 wedstrijden geleid door nationale scheidsrechters ! De scheidsrechters delen het spel door de kwaliteit van de wedstrijd op alle niveaus te verhogen. Allereerst door te zorgen dat de spelers de spelregels opvolgen. Verder laten zij toe dat elke wedstrijd in een goede sfeer verloopt door […]

Doping en medicatie

Het gebruik van doping zal nooit aanvaard worden door de KBHB! Het overtreden van de regels van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) zal nooit geduld worden. De Medische Commissie vraagt nadrukkelijk de medewerking van de secretarissen en de trainers van de clubs om hun spelers te informeren over de risico’s die dopinggebruik met zich meebrengen. […]

Medische attesten

Het reglement voorziet dat alle aangesloten leden, die in een officiële Seniorencompetitie opgesteld worden, vóór 15 oktober van elk seizoen een medisch attest (kopijen zijn toegelaten) bij de secretaris van hun club moeten indienen, dat minder dan 6 maand oud is en hen geschikt verklaart voor de hockeysport. Medisch & ouderlijk attest voor stijgende derogatie Medisch & ouderlijk […]