Doping en medicatie

Het gebruik van doping zal nooit aanvaard worden door de KBHB! Het overtreden van de regels van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) zal nooit geduld worden.

De Medische Commissie vraagt nadrukkelijk de medewerking van de secretarissen en de trainers van de clubs om hun spelers te informeren over de risico’s die dopinggebruik met zich meebrengen. Hockey moet een zuivere sport blijven, die de verbetering van de fysieke conditie en ontwikkeling stimuleert, zonder hiervoor beroep te doen op ongeoorloofde methodes. Het gebruik van dergelijke methodes kan leiden tot een schorsing van maximum twee jaar.

Ook drugs zoals cannabis en cocaïne staan op de dopinglijst. Deze drugs kunnen, zelfs bij occasioneel gebruik, tot 6 à 8 weken na gebruik zichtbaar blijven in de urine.

Niet enkel de Ere Divisie en de nationale ploegen, maar alle divisies binnen het Belgische hockey (Jeugd, Lagere, Ladies, Gents,…) moeten zich houden aan de anti-doping regels en kunnen dus onderworpen worden aan controles.

www.dopinglijn.be: hier vindt u alle nuttige informatie over doping en de TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak).

Belangrijk!

Spelers die medicijnen nemen, zij het voor acute zij het voor chronische aandoeningen, worden aangeraden zich hierover goed te informeren via de pagina  “Aanvraag  toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)” op deze website.