Partners

De KBHB wordt gesteund door een aantal partnerbedrijven en/of –organisaties die hun merk willen koppelen aan de waarden van deze familiale ploegsport die in België de laatste jaren een sterke […]

ION HOCKEY FINALS 2024 OP OLYMPIA IN ANTWERPEN

Begin oktober riep de KBHB de clubs op zich kandidaat te stellen om één van de nationale eindeseizoen events te hosten. Clubs konden hun kandidatuur indienen voor de ION Hockey […]

Uitschrijving

Dit is de procedure die moet worden gevolgd voor uitschrijving. Uitschrijving tussen 1 juni en 30 juni Er zijn twee mogelijke scenario’s: Een lid dat haar/zijn club wil verlaten en […]

Arbitrage – extra human resources!

Bij de start van dit nieuwe jaar is de Federatie enorm verheugd te kunnen aankondigen dat het haar plannen rond arbitrage kracht bijzet door haar cel arbitrage consequent te versterken. […]

Instanties belast met het beheer van de licenties

LICENTIEMANAGER – DNF SPORTPRAKTIJK De Licentiemanager is bevoegd voor het : Verschaffen van uitleg aan de clubs over de te verstrekken gegevens in het Aanvraagformulier voor de Licentie; Bijhouden van […]

Audi

Fair-play en respect zijn fundamentele waarden van hockey. Audi deelt deze sterke waarden , met hetzelfde verlangen om altijd grenzen te verleggen. In België is hockey een snelgroeiende sport, zowel […]

AUDI

Ethische Commissie

Ethische Commissie De ethische commissie werd in 2018 opgericht. De Ethische Commissie waakt over het ethisch klimaat en stimuleert dit op een positieve manier. Het is belangrijk om enerzijds na […]

Clubs en Zalen

KBHB VHL LFH Hier kan men weldra op eenvoudige wijze een hockey club of een zaal terugvinden in België; selecteer de hockeysoort en vindt de contactgegevens en de nuttigste informatie […]

Raad van Bestuur KBHB