Arbitrage – extra human resources!

Bij de start van dit nieuwe jaar is de Federatie enorm verheugd te kunnen aankondigen dat het haar plannen rond arbitrage kracht bijzet door haar cel arbitrage consequent te versterken. […]

Licentiecommissie

De Licentiecommissie is verantwoordelijk voor het verlenen aan de clubs van een Licentie om deel te nemen aan de Eredivisie kampioenschappen. De leden van de Licentiecommissie zijn door het Bestuursorgaan […]

Instanties belast met het beheer van de licenties

LICENTIEMANAGER – DNF SPORTPRAKTIJK De Licentiemanager is bevoegd voor het : Verschaffen van uitleg aan de clubs over de te verstrekken gegevens in het Aanvraagformulier voor de Licentie; Bijhouden van […]

Audi

Fair-play en respect zijn fundamentele waarden van hockey. Audi deelt deze sterke waarden , met hetzelfde verlangen om altijd grenzen te verleggen. In België is hockey een snelgroeiende sport, zowel […]

AUDI

Ethische Commissie

Ethische Commissie De ethische commissie werd in 2018 opgericht. De Ethische Commissie waakt over het ethisch klimaat en stimuleert dit op een positieve manier. Het is belangrijk om enerzijds na […]

Clubs en Zalen

KBHB VHL LFH Hier kan men weldra op eenvoudige wijze een hockey club of een zaal terugvinden in België; selecteer de hockeysoort en vindt de contactgegevens en de nuttigste informatie […]

Raad van Bestuur KBHB

Verzekeringen

Op deze webpagina vindt u verscheidene documenten terug rond verzekeringen. Aanvraagformulier verzekeringen Tolrip Belfius Verenigingen en vzw’s cover – Belfius verzekeringen Verzekeringspolis VHL – Belfius Aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid Aangifteformulier lichamelijk […]

Kostenraming rampengeneeskunde op grote evenementen

De Commissie stelt voor om via urgentie- en rampengeneeskundespecialisten een kostenraming te laten opstellen voor de aanwezigheid van medische teams (dokter en/of 101 ziekenwagen, evacuatieplan…) tijdens evenementen die een groot […]