Licentiecommissie

De Licentiecommissie is verantwoordelijk voor het verlenen aan de clubs van een Licentie om deel te nemen aan de Eredivisie kampioenschappen. De leden van de Licentiecommissie zijn door het Bestuursorgaan […]

Instanties belast met het beheer van de licenties

LICENTIEMANAGER – DNF SPORTPRAKTIJK De Licentiemanager is bevoegd voor het : Verschaffen van uitleg aan de clubs over de te verstrekken gegevens in het Aanvraagformulier voor de Licentie; Bijhouden van […]

Ethische Commissie

Ethische Commissie De ethische commissie werd in 2018 opgericht. De Ethische Commissie waakt over het ethisch klimaat en stimuleert dit op een positieve manier. Het is belangrijk om enerzijds na […]

Raad van Bestuur KBHB

Documenten

Onkostennota Code of Conduct Scheidsrechter rapport

Kostenraming rampengeneeskunde op grote evenementen

De Commissie stelt voor om via urgentie- en rampengeneeskundespecialisten een kostenraming te laten opstellen voor de aanwezigheid van medische teams (dokter en/of 101 ziekenwagen, evacuatieplan…) tijdens evenementen die een groot […]

Verzekeringsverklaring

In geval van een ongeluk dient u zo spoedig mogelijk het verzekeringsdocument door uw arts te laten invullen. Dit ingevuld document moet vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij: Belfius Verzekeringen  […]

Departementen

Neem een kijkje achter de schermen van de verschillende departementen binnen de KBHB. Secretariaat SECRETARIAAT​EMAIL Chief executive officer Serge Pilet CEOEMAIL Competitie Laurent Colemonts Official division managerEMAIL Justine Mahiat Indoor […]

Scheidsrechterslijsten

Lijst nationale scheidsrechters

E-learning: opleiding Theoretisch Scheidsrechter

WAAROM ?In deze opleidingsmodule zul je de hockeyregels aanleren of je kennis bijschaven. Zonder die kennis kun je geen match fluiten! Zes sectoren komen aan bod. Je wordt snel onklopbaar […]