Algemene Vergadering 2020 – dank aan de clubs voor hun steun!

Op 2 juni 2020 heeft een historische Algemene Vergadering (AV) plaatsgevonden! Niet alleen zorgde de Corona crisis voor de allereerste virtuele AV in de Belgische hockeygeschiedenis, maar het leverde ook enkele cruciale beslissingen op voor de ontwikkeling van onze geliefde sport.

De avond was uitstekend begonnen; maar liefst 88% van de clubs waren aanwezig op de AV de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey. Het technische aspect van de presentaties in ‘webinar stijl’ en het elektronisch stemmen op afstand, verliep probleemloos, dankzij het uitstekende voorbereidende werk van de verschillende teams van de Federatie.

Na de presentaties van voorzitters Patrick Keusters (VHL) en Yves Henet (LFH), werden alle ingediende voorstellen – voornamelijk punten over statutenwijzigingen en veranderingen aan het huishoudelijk reglement, alsook de jaarrekening voor 2019-2020, de budgetten voor 2020-2021, en het vastleggen van een disciplinaire procedure in geval van pesten en (seksuele) grensoverschrijdend gedrag – met een grote meerderheid goedgekeurd.

Rond 20u, na een korte pauze, was het de beurt aan de Koninklijke Belgische Hockey Bond om met haar AV te starten. Voorzitter Marc Coudron heette de 86 aanwezige clubs welkom, vroeg een minuut stilte voor het grote aantal persoonlijkheden uit de hockey community die overleden gedurende het seizoen 2019-2020, en sprak een boodschap van gemeende steun uit voor de clubs, uit naam van de drie entiteiten van het Belgische hockey.  Zich zeer bewust van de moeilijke tijden die de clubs in deze periode van gezondheidscrisis doormaken, met (zwaar) inkomstenverlies als resultaat, heeft de Federatie klaar en duidelijk haar wens uitgesproken om, meer nog dan anders, gehoor te geven aan de problemen van haar clubs. Het zal de clubs zo goed als mogelijk en met alle beschikbare middelen proberen te steunen, om eventuele problemen samen op te lossen.

Ook in deze vergadering werden de jaarrekening en het budget goedgekeurd, en werden enkele veranderingen aan de statuten en aan het huishoudelijk reglementen bij quasi unanimiteit gestemd. Maar naast deze klassieke onderwerpen voor een Algemene Vergadering, bracht de KBHB ook drie uitzonderlijk belangrijke voorstellen voor de ontwikkeling van het hockey in België ter stemming:

  • De invoering van een licentie voor de clubs, met ingang van het seizoen 2021-2022 >>>lees meer
  • Een nieuwe aantrekkelijke kampioenschapsformule in de Belgian League (Ere, Nat1, Nat2 en Nat3) voor het seizoen 2020-2021, ondanks de ingewikkelde gevolgen van de stopzetting van de competities 2019-2020 door de Corona crisis >>>lees meer
  • Een innovatieve en ambitieuze hervorming van de jeugdkampioenschappen (U14-U19) >>>lees meer


De KBHB is trots op het feit dat ze gevolgd werd door de grote meerderheid van de clubs en wil bij deze haar hartelijke dank uitspreken voor het getoonde vertrouwen. Na enorm veel tijd en energie te hebben gestoken in de ontwikkeling van de best mogelijke voorstellen, zijn de KBHB en de twee Liga’s ervan overtuigd dat de invoering van deze projecten zeer gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van het hockey in België, en dat ze na verloop van tijd ook de meer sceptische clubs zal kunnen overtuigen. Ze is er zich terzelfdertijd van bewust dat de projecten rond de licentie en de hervorming van de jeugdkampioenschappen, hoe innovatief en ambitieus ook, van dichtbij opgevolgd zullen moeten worden, en indien nodig, onderweg verfijnd en aangepast. Marc Coudron heeft zich trouwens formeel uitgesproken over de bereidheid van de Federatie om deze twee projecten aan te passen, als de noodzaak zich zou laten voelen.

Alle medewerkers van de drie entiteiten die samen de hockey Federatie uitmaken, zijn ongeduldig om beetje bij beetje weer aan het (normale) werk van de organisatie van de kampioenschappen te kunnen beginnen. We zijn er klaar voor om weer vol enthousiasme onze clubs bij te staan en om samen aan onze 52.000 leden de ideale omstandigheden te bieden om onze lievelingssport te beoefenen!

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie