Invoering licentieplicht met grote meerderheid goedgekeurd

Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Hockey Bond van 2 juni 2020, heeft de overgrote meerderheid van de clubs, die gezien de Corona maatregelen online deelnamen aan deze vergadering, de invoering van een licentieplicht voor clubs goedgekeurd.

In navolging van een groot aantal andere (team)sportbonden, heeft nu ook het hockey gekozen om de grote groei en bloei van de sport beter beheersbaar te maken. Zo wordt de kwaliteit van de competities verzekerd en voor financial fair-play gekozen, wat de uitbouw van rechtvaardige kampioenschappen ten goede komt.  Ultieme doel is om in België, naast de beste nationale teams, ook de beste hockeycompetitie ter wereld te krijgen!

De KBHB, bewust van de enorme groei aan visibiliteit van onze sport, zag ook meer en meer clubs te maken krijgen met fiscale en sociale controles. Het was dan ook onvermijdelijk geworden om ook in die materie een gezamenlijk officieel kader te scheppen, dat volledig beantwoordt aan de regelgeving van de federale en regionale of communautaire overheden. Dit zal voor- en binnen onze sport ook een grotere geloofwaardigheid doen ontstaan.

Het van de ene op de andere dag invoeren van de licentieplicht op alle niveau’s, kan natuurlijk niet. Daarom heeft de Federatie gekozen voor een gefaseerde invoering.

Zo zal de licentieplicht vanaf seizoen 2021-2022, ingevoerd worden voor Eredivisieclubs (+ de clubs uit N1 die de ambitie koesteren om naar de eredivisies te promoveren). Vanaf seizoen 2024-2025 volgen dan de clubs die in Nationale 1 en 2 spelen, en tegen het seizoen 2027-2028 zullen de licentievoorwaarden gelden voor ALLE clubs.

De belangrijkste licentievoorwaarden zullen een kader scheppen van wettelijke, financiële en een infrastructurele parameters. Binnen deze parameters zullen clubs, om bestaansrecht te hebben en te houden in een bepaalde divisie, de nodige papieren moeten kunnen voorleggen. Een correcte boekhouding (goedgekeurde jaarrekening(en), BTW, RSZ), financiële continuïteit en een gecertificeerde infrastructuur (veld, verlichting) zullen moeten bewezen worden.

Het voldoen aan de licentievoorwaarden zal worden gecontroleerd door een onafhankelijke Licentie-manager en een Licentiecommissie. Deze commissie zal uiteindelijk over het al dan niet toekennen van de licenties beslissen. Zoals bij alle andere sportbonden, zal een eventuele beroepsprocedure in laatste instantie mogelijk zijn bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport).

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie