De Koninlijke Belgische Hockey Bond heeft begrip voor beslissing van IOC om Olympische Spelen Tokio 2020 uit te stellen

Het is met grote spijt, maar ook met veel begrip, dat de Koninklijke Belgische Hockey Bond kennis genomen heeft van de beslissing van het IOC, de Japanse regering en het Organisatiecomité van de Olympische Spelen Tokio 2020, om de Spelen uit stellen naar aanleiding van de COVID19 pandemie.

De manier en de snelheid waarmee het Corona virus zich wereldwijd is gaan verspreiden, liet het IOC maar weinig keus. De gezondheid van de deelnemende sporters, begeleiders, officials, vrijwilligers, pers, publiek, en ook de lokale bevolking mocht natuurlijk in geen geval in gevaar gebracht worden.

In de officiële verklaring van het IOC is er sprake dat de Spelen binnen een tijdsbestek van 1 jaar zullen plaatvinden, maar in ieder geval niet later dan de zomer van 2021. De exacte periode moet nog door het IOC officieel worden gecommuniceerd. De KBHB moet wachten op deze belangrijke aankondiging, alvorens het verdere programma van de Red Lions verder uit te werken.  

De KBHB/ARBH is er van overtuigd dat dit uitstel de beste oplossing is en de minst verstorende voor de deelnemende sportlui, en dat het een einde maakt aan de tot heden heersende onzekerheid, en eenieder een perspectief biedt voor een ‘level playing field’.

De Red Lions en hun begeleiding zijn uiteraard enorm teleurgesteld. Ze zijn al jaren keihard aan het werk met Tokyo 2020 als hoofddoel en hadden zich zo verheugd op komende zomer. Maar als Bond zijn wij ervan overtuigd dat de uitstekende voorbereiding van ons nationale team, gecombineerd met hun mentale veerkracht, doorgetrokken kunnen worden tot de nieuwe datum van de Olympische Spelen, met een reële kans op het behalen van het zo verhoopte Olympische Goud.

Zowel de KBHB, de Red Lions en hun begeleiding willen bij deze ook sterkte toewensen aan éénieder die op welke manier dan ook slachtoffer is van het Corona virus, en zij spreken de hoop uit dat een afdoende remedie in het verschiet ligt.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie