VHL – uitnodiging Algemene Vergadering op zaterdag 17 juni 2023

Beste voorzitters,

Beste secretarissen,

Het Bestuursorgaan van de Vlaamse Hockey Liga (VHL) heeft het genoegen u uit te nodigen voor haar Algemene Vergadering (AV) die wordt gehouden op zaterdag 17 juni 2023 om 10.00 uur.

De vergadering vindt plaats in Antwerp Expo (Jan Van Rijswijcklaan 191,  2020 Antwerpen). Ontvangst is voorzien vanaf 9u30.

Aansluitend houden wij zoals gebruikelijk ook de Algemene Vergadering van de KBHB. U ontvangt hiervoor een aparte email van collega Serge Pilet.

Mogen wij u alvast vragen in hier uw aanwezigheid te willen bevestigen vóór 5 juni 2023 aub.

Na de AV van de VHL bieden wij een lunch aan.

Wij hebben eveneens het plezier u uit te nodigen voor de Pro League wedstrijd van de Red Lions tegen Australië om 16u30.

Die wedstrijd vindt plaats op het Wilrijkse Plein recht tegenover Antwerp Expo.

Wij vragen u in de inschrijvingslink aan te geven of u 1, 2 of geen toegangskaarten (per club) wenst.

In bijlage van deze mail vindt u:

  1. De agenda van de AV van 17 juni 2023;
  2. Het proces-verbaal van de Buitengewone AV van 21 maart 2023;
  3. Een volmacht formulier indien u niet aanwezig kan zijn (gelieve ons hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen aub, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij de inschrijving en de aanwezigheidslijsten);

In de komende weken mag u voorafgaand de vergadering ook nog de voorgestelde wijzigingen van de Statuten en het Intern Reglement van de VHL verwachten alsook het jaarverslag 2022, die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.

Aanwezigheids- en stemprocedures:

Wij herinneren aan de gebruikelijke regels inzake aanwezigheid (of vertegenwoordiging) en stemrecht, die respectievelijk zijn neergelegd in artikel 11 van de statuten van de VHL en in artikel 2 van het Intern Reglement van de VHL.  Hierbij even de belangrijkste elementen daarvan in herinnering brengen:

  • de AV bestaat uit alle werkende leden;
  • elk werkend lid heeft het recht zich in de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen;
  • alleen werkende leden kunnen aan de stemming deelnemen;
  • de vertegenwoordiger van een werkend lid, met uitzondering van de voorzitter of de secretaris, moet in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht;
  • een gevolmachtigde mag niet meer dan twee werkende leden vertegenwoordigen;
  • om stemrecht te hebben, moeten alle werkende leden hun financiële verplichtingen ten opzichte van de VHL en de KBHB hebben voldaan.

Wij hopen u zeer talrijk te mogen verwelkomen.

Met sportieve groeten.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie

Hockey Pro League Antwerpen: dag 3

De derde dag van de Pro League-actie in Antwerpen begon met de terugwedstrijd tussen Argentinië en de Verenigde Staten, waarin de Zuidamerikaanse ploeg een verpletterende 4-0 overwinning boekte. In de

Lees meer »