Seksueel grensoverschrijdend gedrag – de VHL pakt dit aan!

De waarden en normen staan in onze huidige samenleving spijtig genoeg onder zware druk. Onze hockeywereld ontsnapt daar uiteraard ook niet aan. Respect en fair-play staan overal meer en meer onder druk. Onze clubs en leden worden meer en meer geconfronteerd met onaangepast gedrag van bepaalde mensen, zoals overmatig alcoholgebruik, onaanvaardbaar gedrag van supporters, …

In het kader van de sensibiliseringscampagne “Respecteer de andere! Respecteer uw sport!” die de Vlaamse Hockey Liga (VHL) in 2019 lanceerde, volgt er nu een belangrijk nieuw luik over seksueel grensoverschrijdend gedrag, met een daarbij horende videoclip.

Belangrijk om weten, is dat de Federatie drie Aanspreekpunten Integriteit (API) heeft aangesteld, die in alle vertrouwen kunnen worden gecontacteerd bij problemen rond grensoverschrijdend gedrag. Indien nodig zullen deze personen een dossier kunnen opstarten en opvolgen bij de bevoegde instanties. 

Iedere club zou op termijn ook zo’n vertrouwenspersoon in zijn rangen moeten tellen, om problemen op clubniveau in eerste linie te kunnen opvangen. Daarom start de VHL in samenwerking met ICES en de Vlaamse Sportfederatie nu ook met een opleidingstraject voor Club-API’s. Dit blijkt een enorm succes, want al meer dan 40 VHL clubs zijn hiervoor ingeschreven!

Het opleidingstraject loopt over 2 avonden, met als onderwerpen:

  • SPORT MET GRENZEN – Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.
  • CLUB-API – Aan de slag als aanspreekpersoon integriteit in je sportclub.

Hieronder de opleidingsdagen, alsook de links om in te schrijven.

26-10-2021

19u00 – 22u00

SPORT MET GRENZEN

Center of Excellence
Vogelzanglaan 6
2020 Antwerpen

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/36408

26-10-2021

19u00 – 22u00

SPORT MET GRENZEN

Indiana vzw
Hondelestraat 13
9840 De Pinte

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/36411

27-10-2021

19u00 – 22u00

SPORT MET GRENZEN

HC Leuven
Hertogstraat 203
3001 Leuven

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/36412

9-11-2021

19u00 – 22u00

CLUB-API

Center of Excellence
Vogelzanglaan 6
2020 Antwerpen

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/36413

9-11-2021

19u00 – 22u00

CLUB-API

Indiana vzw
Hondelestraat 13
9840 De Pinte

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/36414

10-11-2021

19u00 – 22u00

CLUB-API

HC Leuven
Hertogstraat 203
3001 Leuven

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/36415

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie