Club Manager Academy

De Club Manager Academy is de volgende stap naar een professionele clubomkadering.

Steeds meer clubs groeien uit tot KMO’s. Een club beheren vraagt bijgevolg steeds meer kennis en expertise en dit op alle vlakken van het dagelijks clubbeheer. De Club Manager Academy is bedoeld voor alle clubbestuurders die een kwalitatieve opleiding, bijscholing of begeleidingstraject willen volgen in het domein waarin ze werkzaam zijn. De focus ligt hier vooral op praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning waarbij “best practices” centraal staan.

… heeft een duidelijke visie

De visie is om clubbestuurders optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij het dagelijkse beheer van hun club. De kennis van de bestuurlijke omkadering binnen de clubs is op lange termijn cruciaal voor de groei van de clubs. De Vlaamse Hockey Liga is zich daar degelijk van bewust en creëerde daarom de Club Manager Academy.

… heeft een kwalitatief hoogstaand programma, toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen

 • Kwalitatief: workshops en begeleidingstraject gegeven door experten in hun domein met oog voor implementatie en nazorg;
 • Toegankelijk: online platform toegankelijk voor iedereen, gebruik van digitale omgeving, organisatie van workshops in functie van de noden en doelgroep, op verschillende locaties en tijdstippen;
 • Aantrekkelijk: een uniek online-platform, het ter beschikking stellen van simpele en efficiënte tools, kwalitatieve en aantrekkelijke presentaties en syllabi.

…bevat een compleet aanbod op ieders niveau

Het programma bestaat uit 3 initiatieven die de clubs ondersteuning kunnen bieden:

 • De organisatie van een online-platform voor het raadplegen van standaard documenten en een inventaris van “best practices” voorbeelden;
 • De organisatie van workshops (en bij uitbreiding congressen) rond belangrijke thema’s;
 • Trajectbegeleiding gedurende een langere periode (1 jaar) rond thema’s als vrijwilligersbeleid, ethiek, enz …

Voordelen voor de clubbestuurder:

 • Op de hoogte blijven binnen uw “domein”;
 • Kennis delen met andere clubbestuurders;
 • Het ter beschikking krijgen van handige tools om te gebruiken binnen uw clubwerking;
 • Ervaring opdoen en delen.

De band met de Vlaamse Hockey Liga en clubbestuurders verbeteren;

Voordelen voor de club:

 • Meer kennis en expertise en dit op alle vlakken van het dagelijks clubbeheer;
 • Club ontwikkelt een positief imago;
 • Verhoogde subsidies vanuit de VHL, gemeente,…