Nieuw seizoen – brief van de voorzitters

Beste voorzitters,

Dit nieuwe hockeyseizoen lijkt op gezondheidsvlak op een betere leest geschoeid dan de vorige. Helaas veroorzaken andere crisissituaties, waaronder de energiecrisis, ernstige problemen voor sommige van onze leden en zullen deze ons allemaal onvermijdelijk voor moeilijke keuzes stellen. Indien u denkt dat de Federatie u kan helpen of als u vragen of suggesties hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ondanks dit onzekere klimaat blijft het aantal leden nog steeds groeien en dat verheugt ons. Kort geleden werd in Aalter een nieuwe club opgericht, die ondertussen al 90 leden telt. Ook in Neupré en Visé werden onlangs nieuwe clubs opgestart.

Vorig seizoen hebben we samengewerkt aan een formule voor de Belgian League die aan de verwachtingen van zoveel mogelijk clubs zou voldoen.
Volgens iedereen heeft deze oefening een vernieuwde positieve dialoog tussen de clubs en de Federatie mogelijk gemaakt. In dezelfde geest willen wij de taskforce die zich buigt over een verbeterde formule voor de Open League, in de komende weken reactiveren. Iedereen die aan deze denkoefening wil meewerken is uiteraard van harte welkom.

Dit seizoen zullen we u ook vragen om mee na te denken over de principes en formats van het indoorhockey. Binnenkort zullen we een aantal werkgroepen opstarten die de meningen en ambities van de verschillende clubs en hun leden zullen vergaren. Zoals we allemaal weten rijzen er hieromtrent heel wat vragen en problemen op allerlei niveaus: de combinatie van de indoor- en outdoor kalender, de tijdelijke infrastructuren, de beschikbaarheid van zalen, het te grote aantal verplaatsingen in een tijd waarin ecologie en energiebesparing voorop staan, … Met uw hulp willen we deze problematieken frontaal aanpakken en een duurzame herstructurering van deze andere belangrijke tak van onze sport inzetten.

Verder heeft het Bestuursorgaan van de KBHB groen licht gegeven voor een snelle implementatie van het Masterplan Arbitrage, dat we tijdens de Algemene Vergadering van juni jl. hebben gepresenteerd. Het aantal scheidsrechters doen toenemen en het constant begeleiden, opleiden en ondersteunen van onze scheidsrechters is absoluut essentieel voor de ontwikkeling van onze sport en, meer algemeen, voor het behoud van onze fundamentele waarden van fair play en respect.

Helaas stellen we elk weekend vast, zowel op volwassen- als op jeugdniveau, dat deze waarden steeds vaker worden ondermijnd door spelers, coaches, bestuurders (jawel!), ouders en zelfs grootouders. Beledigingen aan het adres van scheidsrechters, agressie tussen spelers, gebrek aan respect voor de tegenstander en het spel, ongepast gedrag van toeschouwers, zijn taferelen die maar al te vaak hun plaats hebben gevonden bij wedstrijden in onze clubs. Deze vormen een betreurenswaardig voorbeeld voor onze jongeren, waardoor een vicieuze cirkel in stand wordt gehouden.

Dit is onaanvaardbaar! We moeten onze krachten bundelen om deze plaag – die op termijn de fundamentele waarden van onze sport kan in gevaar brengen – zo hard mogelijk aan te pakken!

Hier doen we meer dan ooit een beroep op u, beste voorzitters. Zonder uw hulp en onvoorwaardelijke inzet in de strijd tegen deze ernstige misstanden zullen wij niet slagen!

We willen u met enige aandrang aanzetten om het ” Fair Play Ouder” programma dat de Liga’s hebben opgezet, zo snel mogelijk in uw clubs in te voeren. Dankzij deze participatieve aanpak, waarvan de doeltreffendheid werd getest, kan elke club tijdens jeugdwedstrijden op passende wijze ingrijpen.

Dit lost het probleem van ongepast gedrag bij wedstrijden voor volwassenen echter niet op, zeker niet wat de Belgian League betreft. Een aanvoerder of een coach die een scheidsrechter beledigt, moedigt zijn supporters, teamgenoten en jonge spelers aan hetzelfde te doen! Wij rekenen erop dat u de boodschap duidelijk overbrengt aan uw spelers en coaches, zodat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, met name ten aanzien van onze kinderen.

Helaas zullen deze uitwassen ons er ook toe verplichten om, samen met de scheidsrechterlijke instanties en de tuchtautoriteiten, op korte termijn een repressiever beleid te overwegen om dit voor onze sport schadelijke verschijnsel in te dammen. Wij blijven er echter van overtuigd dat opvoeding en overtuigingskracht doeltreffendere tools zijn dan repressie. Maar dit vereist een unanieme en onvoorwaardelijke steun van alle bestuurders en leden van onze sport.

Alle medewerkers van de KBHB en de twee Liga’s zijn uiteraard altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen al onze gemeenschappelijke sportieve doelstellingen te bereiken.

Wij kijken ernaar uit u de komende maanden langs een hockeyveld te ontmoeten en willen u nogmaals hartelijk danken voor alle energie, creativiteit en tijd die u en uw comités besteden aan de ontwikkeling van onze sport.

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie

Hockey Pro League Antwerpen: dag 3

De derde dag van de Pro League-actie in Antwerpen begon met de terugwedstrijd tussen Argentinië en de Verenigde Staten, waarin de Zuidamerikaanse ploeg een verpletterende 4-0 overwinning boekte. In de

Lees meer »