Marc Coudron kandidaat voorzitter van de Internationale Hockey Federatie

Na het recente ontslag van de Indiër Dr Narinder Dhruv Batra als voorzitter van de Internationale Hockey Federatie en de aankondiging van vervroegde verkiezingen voor deze functie, heeft Marc Coudron, voormalig voorzitter van de Koninklijke Belgische Hockey Bond, aangekondigd dat hij zich opnieuw kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap van de FIH.

Op 20 juli aanvaardde de Raad van Bestuur van de FIH officieel het ontslag van zijn voorzitter, Indiër Dr Narinder Dhruv Batra. De statuten van de FIH schrijven voor dat zo spoedig mogelijk vervroegde verkiezingen moeten worden gehouden om een voorzitter te kiezen die de huidige ambtstermijn – in dit geval tot 2024 – zou volmaken. Deze vervroegde verkiezingen worden gehouden op 5 november tijdens het volgende FIH-congres.                

Na rijp beraad heeft Marc Coudron besloten zich verkiesbaar te stellen. Hij heeft het Bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Hockey Bond hiervan op de hoogte gebracht. Laatst genoemde steunt deze kandidatuur met enthousiasme en zal deze, overeenkomstig de FIH-statuten, aan de bevoegde instanties van de FIH voorleggen. 

Marc Coudron zei hierover: “Na 16 jaar voorzitterschap van de Belgische federatie had ik aangegeven dat ik me met veel passie en verlangen wilde blijven inzetten voor de ontwikkeling van het hockey, maar deze keer op internationaal niveau. Bij de vorige verkiezingen in 2021 lukte het me net niet, ik kwam minder dan 1% van de stemmen tekort. Gezien de recente ontwikkelingen heb ik die passie en dat verlangen om me te engageren opnieuw voelen opborrelen. In overleg met mijn familie heb ik daarom besloten mij kandidaat te stellen voor deze nieuwe verkiezingen. Ik hoop oprecht mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van onze sport op mondiaal niveau, steeds de waarden van respect, integriteit, fair play, teamspirit, duurzaamheid en inclusie voor ogen houdend!”

VIND HIER ALLE HOCKEY BELGIUM NIEUWSBERICHTEN!

Selecteer uw Categorie